Ana Sayfa / 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları / 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları

 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları Feysbuk, 1 Eylül Dünya Barış Günü Sözleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları Kısa, 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları 2016

Bu sayfamızda sizlere 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajları hazırladık. Bu sayfada yer edinen 1 Eylül Dünya Barış Günü Sözlerini feysbukta paylaşabilir whatsapptan yazabilirsiniz.

1 EYLÜL DÜNYA BARlŞ GÜNÜ SÖZLERİ

En fena sulh, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero

Dünyayı çöle dönüştürdükten sonrasında adına sulh diyecekler. (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )

Yurtta sulh, dünyada sulh. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk

Harp ve hakimiyetin genişletilmesi monarşinin; sulh ve ılımlılık ise cumhuriyetin ruhudur. Montesquieu

Ne iyi bir cenk vardır ne de fena bir sulh. B. Franklin

Federalizm, demokrasi için internasyonal birliğin uygulamasından başka bir şey değildir. Federalizm insanoğlunun keşfedebildiği tek sulh yoludur. Friedrich A.von Hayek

Barışta oğullar babalarını, muharebede babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün, yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır.  Bernard Shaw

Barış nihai amacımızdır. St. Augustine

Ben yalnız barışsever değil bir sulh savaşçısıyım. İnsanlar harbe cenk açmadıkları sürece hiçbir şey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.  Albert Einstein

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Barış, yaşamda uyuşmazlıkların olmasından oluşmaz, sadece onların üstesinden gelmekle sağlanır.  Adsız

Barış savaşların son düşüncesidir.  Wieland

İnsanoğlu harbe son vermelidir. Yoksa cenk insanoğluna son verecektir. John F.Kennedy

Fena sulh iyi bir savaştan daha iyidir.  Puşkin

İdeal insanoğlu evrenseldir fakat klancı değildir. Ufak kafalı insanoğlu evrensel değildir fakat klancıdır. Konfüçyüs

Barışı korumanın en iyi yolu, harbe hazır olmaktır.  G. Washington

Yılların geçmişine öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Xsentius

Muharebede, barışta olduğu şeklinde bir ikinci kazanan yoktur.  Omar Bradley

Çakıl taşlarını toplayıp bir kutuya koyun ve sallayın, hiçbir sanatçının beceremeyeceği kadar uyumlu bir mozaik elde edersiniz. Charles Fourier

Tabiat tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.

Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (M. K. Mustafa Kemal Atatürk)

Kendinizden başka asla kimse size barışı getiremez.  Ralp Waldo Emerson

Gel, gel, ne olursan ol gene gel, ister kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol gene gel, bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gene gel… Mevlana Celalaeddin Rumi

Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Yağ ile bal ede bir söz. Yunus Emre

Harp insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Harp milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir. John F.Kennedy

Harp ilanlarının peşinde ekonomik nedenler yatar. Pierre Jesephe Proudhon

Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü engelleme hakkını tanırken, öbürü de özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır. Thomas Paine

Her şeyi idrak etmek insanı hoşgörülü yapar. Madam Germaine De Stael

Yalnız yasalar ifade özgürlüğünü güvence edemez. Her insanın kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır. Albert Einstein

Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü oldukça güzel bir ışıltıdır. John of Salisbury

Antagonizm, hukuka dayalı bir toplumsal seviye oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm ile insanların toplumsal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade ediyorum. Bu eğilim açıkça insanoğlunun doğasına kök salmıştır. lmmanuel Kant

Evrensel sevgi, hümanite anlamına gelir. Han Yu

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir kere ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk

Ordu, devlet başkanının emrine devamlı amade olmalıdır. Nizamül mülk

Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, zira, hoşgörü tabiat ananın ilk yasasıdır. Voltaire

Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır. William Lloyd Garrison

Bir rüyam var: Gün gelecek dört ufak çocuğum, derilerinin rengine bakılırsa değil karakterlerine bakılırsa değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar. Martin Luther King

Eğer zekice kullanılırsa, federalizm, dünyanın en güç problemlerine en iyi çözüm olabilir. Friedrich A.von Hayek

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce haiz olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm tabanca ve silahlı kuvvetlerin tekeline haiz olması gerekir.  Bertrand Russell

Fenalık atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır. Adlai E. Stevenson

Dünyayı cenk tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya genelinde yetkiye haiz olacak ve dünyada tüm silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması. Bertrand Russell

Büyük güce haiz egemen devletler olduğu sürece cenk kaçınılmazdır. Albert Einstein

Demokrasiyi denetim edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır. Lord Acton

Nerede tenha bir yer yapmışlarsa ona sulh adını verirler.  ll. Plinius

Barış, savaşın olmaması demek değildir. O, bir erdem, bir ruh hali, iyilikseverlilik eğilimi, itimat ve asalettir.  Benedictus de Spinoza

Enternasyonalizm artık ütopya değildir. Ufukta gözükmüştür bile. Peter Drucker

Bizim için sulh demek, gerçek ve özgür yaşayışımızı sağlayabilecek sebepleri elde ediş anlamına gelir. Bu sebepleri sağlayamadan sulh hayata geçirmeye yanaşmak, sulh oldu demek, kendi kendimizi aldatmak olur. (Mustafa Kemal Atatürk)

Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak anlamına gelir. Edmund Burke

Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir. Aesop

Gönüllü ordu özgür bir ülkeyi savunacak en uygun, etik ve patik yoldur. Ayn Rand

Ordunun en büyük güce haiz olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir. John Trenchard ve Thomas Gordon

Tabiat kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir. Thomas Hobbes

Bir iki senelik cemiyet hizmeti, gençler için kışlada geçirilecek iki yıldan daha kıymetli olacaktır. Peter Drucker

Bilim atom bombasını üretti, fakat aslolan fenalık insanların beyinlerinde ve kalplerindedir. Albert Einstein

İlgili kelimeler:1 eylül dünya sulh günü


dünya sulh günü ile ilgili görseller dünya sulh günü ile ilgili şiirler dünya sulh günü resimli mesajlar dünya barışı ile ilgili çizimler dünyada sulh çarpıcı sözleri

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN VE IZLESIN

Bu habere de bakabilirisiniz

Evlilik Kutlama Mesajları

Sayfa İçeriği: Evlilik Kutlama Mesajları Dini, Evlilik Kutlama Mesajları Kısa, Evlilik Kutlama Mesajları Anlamlı, Evlilik Kutlama Mesajları Yeni, Evlilik Kutlama Mesajları 2016

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno