Ahmet İhsan Tokgöz kimdir, 1908-1921 yılları aralığında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak vazife yapmıştır.

Ahmet İhsan Tokgöz, 1868 senesinde Erzurum‘da dünyaya gelmiştir. Babası Halit Bey, ordu muhasebeciliğiyle, yurdun birçok bölgelerinde dolaşmış aydın bir kişiydi. Ahmet İhsan Tokgöz, ilk ve orta öğrenimini babasının görevle bulunmuş olduğu İşkodra’da, Şam’da yapmış oldu. Daha sonraları Ankara’ya geldiler. Tanınmış devlet adamı ve ilk gazetecilerimizden Agah Efendi, o sırada sürgün olarak, Ankara’da bulunuyordu. Halit Bey’in de yakın arkadaşıydı. Agâh Efendi, Ahmet İhsan’a Türkçe, Fransızca dersleri verdi, çeşitli telkinlerle, onda hürriyete, düşünce hürriyetine, basın hayatına karşı ilk ilgilerin uyanmasına yardım etti.

1887 senesinde Mülkiye’den (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun oldu. Kalemi’nde ve Tophane tercümanlığında memurluk hayatından sonrasında kendini tamamen basına verdi. Bilgi ve Servet gazetelerinde dış haber ve telgraf haberleri çevirmeni olarak çalıştı. 1891 senesinde Âlem basımevini kurdu.

Ahmet İhsan Tokgöz, Servet-i Fünun dergisinin sahibi ve yazarıdır. Servet-i Fünun dergisinin kurucusu ve sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz başmuharrirlik görevini uzun seneler üstlenir. Dergide Tevfik Fikret Hüseyin Cahit Yalçın ve yeni harflerin kabulüyle Servet-i Fünûn, Uyanış adını aldıktan sonrasında Halit Fahri Ozansoy şeklinde meşhur edebiyatçılar gösterim müdürü olarak vazife yaptılar.

Ahmet İhsan Tokgöz, Servet-i Fünûn’dan ilkin Şafak (1886), Ümran (1889) şeklinde külgilerini çıkardı. Hükümet tarafınca, çıkardığı dergiler kapatılan Ahmet İhsan Tokgöz, Servet gazetesinin sahibi Dimitri Nikolaidis’in desteği ve izni ile bu gazetenin eki şeklinde Servet-i Fünûn’u çıkarmaya adım atar. Servet gazetesi kendisinden beklenen hizmeti veremeyince kapanır (1892). Böylece bir yıl sonrasında, Servet gazetesinin eki olan Servet-i Fünûn, bağımsız gösterim organı olur. Mecmua, 27 Mart 1891 – 26 Mayıs 1944 tarihleri içinde, 54 yıl ve 2464 sayı yayımlandı. Başlangıçta eğitici öğretici bir magazin dergisiyken, 7 Şubat 1896’da Tevfik Fikret’in yönetime gelmesiyle bir edebiyat dergisine dönüştü.

Ahmet İhsan Tokgöz, matbaasını kurup, Servet-i Fünûn’un imtiyazını üstüne alınca; “iyi bir resimli haftalık gazete çıkarmak ister. Avrupa’da o dönemde yeni kullanılan “çinkografi” tekniğini inceler. Yazışmalar sonucunda ünlülerin resimlerinden oluşan “galvano kalıp”lar getirtir. Avrupa’ya gider ve yeni baskı tekniklerini öğrenir. Fransa’dan kağıt ithalatı icra eden Ahmet İhsan Tokgöz, baskı tekniği yönünden Servet-i Fünûn’un, devrin en iyi dergisi olmasına çaba eder. Bu konudaki çalışmalarını taktir eden Saray’dan nakdî yardım bile görür. Teknik yönden, devrin mühim dergileri üstüne meydana getirilen bir değerlendirmede şöyleki denilmektedir: “Bu devrin baskısı, dizgisi, bugün için tarihsel birer belge kıymeti taşıyan resimleriyle ün icra eden Şehbal yanında, edebiyata ağırlık veren Dergi-i Ebüzziya, Servet-i Fünûn ve bilhassa de Resimli Kitap şeklinde dergileri önemlidir.”

Servet-i Fünûn’un ilk sayılarında, devrin öteki pek oldukca dergisinde olduğu şeklinde, “fennî” mevzulara ağırlık verilmesinin yanında, magazin mevzularına da yer verilir. Bu zamanda, dergide yer edinen yazıların pek bir çok Ahmet İhsan Tokgöz tarafınca yazılır. Ahmet İhsan Tokgöz, dergiye, okuyucunun ilgisini çekmek, okuyucuyu bilgilendirmek ve o dönemde oldukca gereksinim duyulan buluş meydana getirecek kişilerin yetişmesine katkıdan ve hayal ettiren yazılar çeviri eder. Servet-i Fünûn’un kuruluşundan oldukca ilkin başladığı (1880) çeviri işinde bilhassa, Jules Verne‘nin (1828 – 1905) eserlerini yukarıdaki sebeplerden dolayı çeviri eder.

Serveti Fünun, Abdülhamit II döneminde Edebiyat-ı Cedide (1896-1911), II. Meşrutiyet döneminde Fecr-i Âti (1909-1912), Cumhuriyet döneminde de Yedi Meşaleciler‘e (1928) mecmua oldu.

Servet-i Fünûn’un basın tarihinde ve edebiyat alanındaki mühim yeri, 1895’ten sonrasında bu mecmua çevresinde yaşanmış olan gelişmelerden doğar. Bundan dolayı bu tarihten itibaren mecmua, eski-yeni edebiyat tartışmasında yenilik taraftarlarının gösterim organı olur. “Muallim NaciRecaizade Mahmut Ekrem mücadelesi” hükümetin araya girmesi ve 1893 senesinde Muallim Naci‘nin ölümü üstüne kapanır.

Ahmet İhsan Tokgöz’ün en mühim özelliği ise yapmış olduğu çevirilerdir. Çevirileriyle Jules Verne‘yi Türk toplumuna ilk olarak tanıtan kişidir.

Bir dönem futbol ve spor yazarlığı da icra eden Ahmet İhsan Tokgöz, 1908-1921 yılları aralığında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı olarak vazife yapmıştır.

1909 senesinde Tecim Mekteb-i Âlisi’nde vermeye başladdürdü. 1912 senesinde on dört ay Beyoğlu belediye reisliği yapmış oldu. 1931 senesinde Ordu’dan milletvekili seçildi. 4, 5 ve 6’ıncı dönem Ordu Milletvekilliği yapmış oldu.

Ahmet İhsan Tokgöz, 28 Aralık 1942 tarihinde Değirmendere, İzmit’de kendi evinde 74 yaşlarında ölmüştür.

Kitapları :
1930 – 1931 – Matbuat Hatıraları (Kitap)
1891 – Avrupa’da Ne Gördüm (Seyahat Yazısı)
Haver (Roman)
Ülfet (Roman)
Haraşo (Roman)

Ahmet İhsan Tokgöz kimdir

Siyasetçi

    , Siyasetçi, Yazar

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE