Ana Sayfa / Din Adamı / Desiderius Erasmus kimdir

Desiderius Erasmus kimdir

Desiderius Erasmus kimdir, Rönesans ile beraber ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biridir.Desiderius Erasmus, 28 Ekim 1466 tarihinde Rotterdam, Hollanda‘da dünyaya gelmiştir. Hollandalı bir felsefe adamıdır. Din adamı olmak suretiyle 1487 senesinde Hollanda´da Gouda yakınındaki Augustinus’çu Steyn Manastırına girdi, 1492 senesinde papaz oldu. Sadece hiçbir vakit geleneksel anlamda bir rahip olarak etkinlik gösteremedi; kendini daha oldukca bilime adamak istediği nedeni öne sürülerek, dini makamlardan “cüppe giymeme” iznini aldı.

Paris Üniversitesi‘ne devam etti. 1494 yılınşli bir üslupla savunduğu Antibarbari´yi yazdı. 1495 senesinde, Paris‘te, Montaigue Kolejindeki derslere devam etti; buradaki öğretimi izleyince skolastik yöntemler üstüne eleştirisinde ne kadar haklı bulunduğunu görmüş oldu. 1499’da İngiltere‘ye gittiğinde, John Colet, Thomas More (Morus) benzer biçimde aydınlarla tanıştı ve bu dostluklarla ufku daha da genişledi. 1500’lerin başlangıcında Fransa‘ya döndü, Yunanca metinleri incelemeye koyuldu ve Adagiorum Chiliades´in ilk basımını yayımladı. 1504 senesinde, Enchiridion Militis Christiani adlı yapıtında, yalnızca Mukaddes Kitaba dayalı, yeni bir tanrıbilimin ilkelerini özetledi. Daha sonraları Vulgata´nın (Latince) metnini İncillerin (Yunanca) emsalsiz metniyle karşılaştırmayı amaçlayan yönteme son biçimini verdi.
1505 senesinde bilgisini geliştnca tüm İtalya‘yı dolaştı. Venedik‘te yayımcılardan önde gelen Aldo Manuzio’nun atölyesine sık sık gidip geliyordu ve 1508 senesinde Adagiorum Chiliades´in tam baskısını hazırladı. 1509 senesinde İngiltere‘ye döndü ve konuğu olduğu Thomas More’un evinde Deliliğe Övgü’yü (Encomium Moriae) yazdı; 1511 senesinde Paris‘te yayımlattı. Bu yapıtın Latince başlığı bir sözcük oyunu biçiminde, Thomas More’a duyduğu hayranlığı dile getiriyordu. 1511 yılından 1514 yılına değin Cambridge’de ders verdi. Sonraları Basel’e (İsviçre) ve Anvers’e (Belçika) gitti; burada geleceğin Karl V’i için, 1515’te Institutio Principis Christiani (Hıristiyan prensin eğitimi) adlı yapıtı yazdı. Bu Çalışmasında antikçağ bilgeliğini, bağnazlığı reddetmeyi ve İncil’e sadık kalmayı, bir prensin iyi eğitilmesinde en sağlam güvenceler olarak önerdi.

1516 senesinde Basel’de Yeni Ahit’in Latince bir çeviriyle birlikte ilk Yunanca basımını yayımladı. 1517’den 1521’e değin Louvain’de (Belçika) yaşadı. Colloquia Familiaria (Bilimsel Tartışmalar) adlı yapıtı 1518 tarihini taşır. Erasmus 1521’de sekiz yılını geçireceği Basel’e yerleşti ve burada Froben adlı yayımcı, yapıtlarının toplu basımını yapmış oldu.

Papalığın düşünceler üstünde kurduğu hegemonyaya karşı çıkarak, gerçek Hıristiyanlık ruhunu antik son zamanların yalınlığında aradı. Güzel sanatların ve bilimlerin yayılmasını, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini, hümanizmin birinci koşulu saydı.

Örneksiz yapıtlarıyla ve çevirileriyle antik çağ düşüncesinin Avrupa’da yayılmasına oldukca büyük katkılarda bulunmuş oldu. Martin Luther‘in reformları başladığında, kilisenin yenilenmesi görüşüne katılmakla beraber, Hıristiyan dünyasının kargaşaya, parçalanmaya sürüklenmesine şiddetle karşı çıktı.

Luther, Erasmus’u her türlü çekişmenin haricinde kalan bir şahıs, doğrusu bir yandaş olarak görüyordu; bu yüzden onu kendi safına çekmeye çalıştı. Oysa, More’un Contra Lutherum adlı yapıtından bir yıl sonrasında, Erasmus, büyük reformcunun yıldırımlarını üzerine çeken De libero Arbitrio Diatribe Sive Collatio´yu (Özgür istenç üstüne araştırma) yazdı ve Luther’e Hyperaspistes adlı yapıtla cevap verdi (kitabın adı, Ebdomekonta’nın Yunanca’sında “Koruyucu” anlamına gelmekteydi).

Düzeltim Basel’e kadar yayılınca, Erasmus katolik Freiburg im Breisgau kentine gitti. Burada Basel’de yayımlatacağı Praeparatio ad Mortem (Ölüme hazırlık) adlı yapıtını kaleme aldı.

1517’de İngiltere’de; 1524’ten sonrada Almanya’da, Papa, ona Reformculara karşı kullanılmak suretiyle yazmanlar ve belgeler elde etmiştir. Trento Konsili’den sonrasında, yapıtları yasak kitaplar listesine alınmakla beraber, Papa kendisine kardinallik önermiştir; sadece Erasmus öneriyi geri çevirdi.

Basel, Erasmus’un mizacına uygundu. O dönemlerde Basel, katoliklik ile Düzeltim’un yanyana azca oldukca sulh içinde yaşamış olduğu bir kentti. Erasmus, dönemindeki din kavgalarından asla hoşlanmıyordu. Bilgeliğe, herhangi bir bağnazlık karışmadığı sürece, sadece İncil’in ruhuna sadık kalmakla erişilebileceğine inanıyordu. Aynı ölçülülük ve sakınım onun edebiyat beğenisinde de göze çarpar.

Bir felsefeci olarak insanoğlunun yaradılıştan iyi bulunduğunu savunur. Erasmus’un Hıristiyan maneviyatçılığı da insanlara önerilmiş olduğu yetkinlik idealine uygundur. Siyasal düşüncesinin temelinde ortak iyiyi ve barışı bulma kaygısı yatar.

1536’da Basel’de öldüğünde Avrupa’nın fikir yaşamında papaların bile ziyaretine geldikleri bir şahıs olacak kadar elit bir yer edinmişti. Tüm yaşamı süresince özlerini ana dilinde söylemişti: “lieve God” (Sevgili ALLAH ım).

Rönesansla beraber ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden önde gelen Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan tesiri ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Yaşamı süresince Avrupa’nın değişik devletlerinde bir seyyah benzer biçimde yaşayan Erasmus’un en mühim eseri “Deliliğe Övgü” (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en mühim yapıtlardan biri sayılmaktadır.

Desiderius Erasmus, 12 Temmuz 1536 tarihinde Basel, İsviçre‘de 70 yaşlarında ölmüştür.

Kitapları :
1500 – Adagia
1503 – Hıristiyan Şövalyesinin El Kitabı
1511 – Deliliğe Övgü
1512 – Copia: Bolca Yoldam Temelleri
1513 – Disticha de moribus nomine Catonis
1515 – Sileni Alcibiadis’im
1516 – Novum instrumentum omne
1516 – Bir Hıristiyan Prensi Eğitim
1517 – Bellum
1518 – Colloquia
1524 – De Libero Arbitrio Diatribe Sive Collatio
1528 – Ciceronianus
1528 – De recta Latini Graecique Sermonis Pronunciatione ()
1529 – Instituendis liberaliter De pueris statim ac
1530 – Çocuklar için görgü A el kitabı
1533 – Bir Playne ve Tanrısal Fuarı yada Komünü Crede Bildirgesi
1535 – Vaiz
1536 – De octo orationis partium constructione Libellus
1539 – Apophthegmatum opus

Desiderius Erasmus sözleri :
– Ben bir dünya vatandaşıyım, her insana fakat her insana bir yabancı olarak bilinirim.
– Kendimi tanımlamak, kendime sınır çizmek olur; kudretimin ise asla sınırı yoktur.
– Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur.
– Ben bir özgürlük severim. Bir kesime hizmet etmeyeceğim ve edemem.
– Daima gerçeği oIduğu benzer biçimde söyIemek zorunIuIuğu yoktur. ÖnemIi oIan, gerçeğin açıkIanış biçimidir.
– İnsanın her şeyi iyi tanımasını engellemiş olan iki şey vardır: biri ruhunun önüne perde çeken utanma, diğeri de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.
– Paylaşılmayan mutluluk mutluluk mudur, insan bir başına mutlu olabilir mi, tadını çıkarabilir mi?
– Kimse seni övmüyorsa, sen kendini öv.

Erasmus Programı Nedir?
Erasmus programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile oldukca yönlü ortaklaşa iş yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli talebe ve bilimsel niteliği olan personel değişimi yapabilmeleri için bağışlama durumunda karşılıksız mali destek sağlamaktadır. İsmini, değişik Avrupa devletlerinde hem talebe, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin mühim temsilcilerinden önde gelen Hollandalı bilim adamı Erasmus’tan (1469–1536) almıştır.

ERASMUS PROGRAMI NE DEĞİLDİR?
1. Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
2. Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
3. Erasmus programı bir “mezuniyet belgesi” programı değildir.
4. Erasmus programı bir araştırma programı değildir.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?
Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin standardını çoğaltmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler içinde ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin bilimsel niteliği olan olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye iş koşturmacasındadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha çok yanıt veren bireyler olacaklardır.

Program, sunmuş olduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim talebesi, başka bir Avrupa ülkesinde tahsil yaşamının bir sürecini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus talebesi olmasını hedeflemektedir.

ERASMUS KAPSAMINDA DESTEKLENEN ETKİNLİKLER NELERDİR?
1. Talebe ve öğretim görevlisi değişimleri,
2. Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
3. Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilmiş bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
4. Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/yada fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları bilimsel niteliği olan emekleri ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
5. Dil kursları ve yoğun programlar,
6. Avrupa Kredi Aktarma Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

PROGRAMDAN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?
Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler içinde yer edinen Türkiye ve Hırvatistan ile İsviçre yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde, taraflardan minimum birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı’na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency – EACEA) başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi -EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların talebe ve çalışanı Erasmus programından faydalanabilir. Talebe yetişim hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.

2010-2011 bilimsel niteliği olan yılından itibaren geçerli olmak suretiyle, EÜB sahibi kurumların Talebe ve Personel Hareketliliği çalışmalarından yararlanacak bireylerinin:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla beraber Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda yada erişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı talebe olmaları yada ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmaları yada Türkiye’de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

Hayatboyu Öğrenme Programı’nın ilk yılı olan 2007/2008 bilimsel niteliği olan yılından beri tüm Avrupa’da 2000’den fazla yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun duyuru etmiş olduğu son tarihe uygun olarak başvuruları açmış olduğu tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.

Desiderius Erasmus kimdir

    • Din Adamı,

Felsefeci

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Knidoslu Eudoxus kimdir

Knidoslu Eudoxus kimdir, Knidos’lu Eudoxus, M.Ö. 408 yılında Knidos’da doğmuştur.( Knidos Muğla’nın Datça ilçesinin en batı ucudur.) Knidos’lu Eudoxus, birçok bilgin gibi, gençliğinde çok fakirlik çekmiş biridir. Eudoxus oranematiğini zirveye ulaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
çocuk porno