Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali Sözleri

EN GÜZEL HZ. ALİ SÖZLERİ

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Yüzünüze karşı meydana getirilen şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Şu sebeple onlar kalpleri kirletip ortalığa kirli bir koku yayarlar.

Kötülükten çekinmek, iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, yalnız ahiretinin ıslahı için çalışır.

Yapmış olduğu günah bir işle öğünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Ölümü unutmak, kalbi paslandırır.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır: ilkin sana diller döker, birçok şeyler vaat eder, sonrasında senden vazgeçer, hemen sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

Tanrı seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha kıymetli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Düşünce çatışmalarından hakikat çıkar.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir.

Asla kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini örnek göstererek anlatınız.

Süratli yükselenlere imreniliyor. Oysa en süratli yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.

Memurlarınızın hareketlerini denetim ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz yanıt veriniz.

Takva, dini ıslah, nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Amel eden bilgisiz şahıs, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç; şu sebeple iyilik alışkanlık haline gelir.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği tembih hiçbir kulak tarafınca kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir yarar bir olmaz.

Kemal, doğru konuşmak ve doğru olmaktır.

Fasık ve günahkâr kimselerle dost olmaktan kaçın, şu sebeple fenalık kötülüğe kavuşur.

Dili’ni yermekten de övmekten de koru.

Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez. Fena alışkanlıkları terk etmek, en büyük ibadetlerdendir.

Adamlık, ahde vefa, verdiği sözü tutmaktır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

İhtiras, gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır.

Sabır, insanoğlunun başına gelene katlanması anlama gelir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır.

Haddini bilen kimse, hakaret görmez.

Hiddet delilikten bir bölümdür. Şu sebeple sahibi nadim olur, nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş anlama gelir.

İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.

Sıkıntıya düşmeden ilkin güvenlik tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur.

Gözü olana, sabah ışımıştır.

Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır.

Gerçekle savaşan, elbet alt olur gider.

Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar şeklinde davranmayın ve onları azarlamayın.

Gizemini ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Yalancılardan daima uzak bulununuz. Şu sebeple onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız, siz de yalancı olmuş olursunuz.

Söz ilaçtır; azı yaşatır, bir çok öldürür.

Yapman ihtiyaç duyulan hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Hırs ve tamah, bitkinlik ve meşakkatin anahtarıdır.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Söyleyene bakma, söylenene bak.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yapmış olduğu cimrilik kadar ona ihanet eder.

İlim meclisi aden bahçesidir.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonrasında siz sözünüzün esiri olmuş olursunuz.

İyi niyetlilik gönle ferahlık, bedene esenliktir.

Hiddet fena bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Yumuşak terbiye soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez deposu ol. Hiç kimseye asla eziyet etme, yaptığın şeyin neticelerini görür ve duyarsın.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, bir bilgisiz ne derecede varlıklı olursa olsun, en fukara bir âlim ile karşılaştırma olunmaz.

Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Mürüvvet; insanoğlunun, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Erdem, gücü yettiğinde affetmektir.

İlim, insanı Tanrı’ın emrettiği şeylere götürür, züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Akıllı; şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, yalnız ahiretinin ıslahı için çalışır.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

Yeni bilimsel şeyleri öğrenmekle, kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin, şu sebeple kalpleriniz de vücudunuz şeklinde yorulur.

Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

Pinti, dünyada kendi nefsine eli açık davranmaz, tüm malını mirasçılara vermeye razı olur.

İlgili kelimeler:degişik hazreti ali sözleri


hazreti ali sözleri haksızlık hz ali sözleri hakkaniyet hz ali sözleri feysbuk hz ali sözleri indir hz omer sozleri

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN VE IZLESIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE