Ana Sayfa / filozof / John Locke kimdir

John Locke kimdir

John Locke kimdir, Fikir özgürlüğünü, insan eylemlerini akla gore düzenlemek anlayışını en geniş seviyede yürüyerek ilk düşünür olmuştur. Avrupa’daki aydınlanma ve Akıl Çağı’nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir.

John Locke, 29 Ağustos 1632 tarihinde Wrington, Somerset, İngiltere‘de dünyaya gelmiştir. Babası Kumaş ticareti ile uğraşan bir tüccar aileden gelmekle birlikte noterlik yapmakta idi. John Locke Üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi‘nde yapmış oldu, en oldukça doğa bilimleriyle tıp okudu. Hayata atıldıktan sonrasında hem yazar, hem de politika adamı olarak çalıştı.

John Locke, Brendenburg Dükalığı’nda İngiliz elçiliği katibi olarak çalıştı. İngiltere‘ye döndükten sonrasında da 8 yıl Lord Shaftesbury isminde bir İngiliz aristokratının yanında hususi hekimlik yapmış oldu. Lord Shaftesbury, 1683 senesinde İngiltere’den ayrılarak Hollanda‘ya gidince John Locke de 1683 senesinde İngiltere’den ayrılarak Hollanda‘ya gitti. 1689’da İkinci İngiliz Devrimi Başarı kazanınca İngiltere’ye dönebildi. Sadece sonrasında yeniden Fransa‘ya sığınmak mecburiyetinde bırakıldı.

John Locke, Organik hukuk doktrinini savunanlardan biridir. Tüm eserlerinde anane ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak icap ettiğini, insan hayatına sadece aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürer. Bu düşünceleriyle Liberalizm’in, doğal bir din anlaşının, Rasyonel Pedagoji’nin öncüsü olmuştur.

Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan şahıs olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açmış olduğu sarsıntılar sonucunda zaman içinde derin yarıklar oluşmuştur ve üç büyük devrimin temelleri oluşmuştur. İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimlerinin temelini oluşturan felsefeci olarak akıllara yer etmiştir.

Locke’a gore terbiye da matematik benzer biçimde tanıtlamaya elverişlidir bundan dolayı ahlaksal yargıların karşılık geldikleri cisimlerin özleri bilinebilir. İyi ve fena, haz ve acıdan ya da bizde haz ve acıya neden olan şeyden ve istençli eylemlerimizin etik yasalarla uyuşup uyuşmamasından başkası değildir.

Üç çeşit yasa vardır:
1. Mukaddes yasa,
2. yurttaşlık yasası,
3. Terbiye yasası.

İnsanın organik durumu her insanın her insana karşı savaşı değil, özgürlük durumudur fakat bu durumu yöneten bir tabiat yasası vardır. Bu yasa aklın yasasıdır; insana eşit ve bağımsız bulunduğunu öğretir. İnsanların doğuştan haiz oldukları organik haklar, kendini koruma ve yaşamını müdafa hakkı, özgür olma hakkı ve iyelik hakkıdır. İnsanlar organik olarak özgür oldukları için kimse öz onayı olmaksızın başkasının politik gücüne uyruk edilemez. Fakat insanoğlu haklarından daha güvenli bir ortam oluşturmak için vazgeçer ve bazı hak ve yetkilerini toplumun çoğunluğuna devredecek halde sözleşirler. Böylece tabiat durumundan çıkarak yurttaş toplumuna geçmek için bireysel istençlerini toplumun istencine bağlarlar. Bu şekilde kurulan hükümet toplumunun hak ve özgürlüklerini korumak, refahı için çalışmak zorundadır. Çıkarılan yasaları uygulamak yürütme erkine ve anlaşmazlıkları gidermek yargı erkine düşer.

Yargılama ve cezalandırma hakkını kendi iradesiyle yargıçlara, şu demek oluyor ki yargı erkine bırakan cemiyet üyeleri, uygulanacak yasaların hazırlanması ve yürürlüğe konulması görevini de bir başka güce, parlamentoya vermiştir. Fakat bu da kafi değildir, bir de yürütme erkine gereksinim vardır. Yasamanın koyduğu pozitif yasaları uygulayacak, ek olarak anlaşmaları meydana getirecek, muharebeye ve barışa karar verecektir.

John Locke, aydınlanma felsefesinin yolunu açmış ve deneyimi çıkış noktası alan ampirik felsefenin temellerini atarak kendisinden sonrasında gelen George Berkeley, David Hume benzer biçimde büyük ampirik felsefecilerin yanı sıra Voltaire ve Immanuel Kant benzer biçimde aydınlanma çağının en büyük düşünürlerini etkilemiştir.

John Locke, 28 Ekim 1704 tarihinde Essex, İngiltere‘de72 yaşlarında ölmüştür.

Kitapları :
‘An Essay Concerning Human Understanding’ (İnsanın Anlama Yetisi Üstüne Bir Tecrübe etme)
‘Some Thoughts Concerning Education’ (Eğitim Üstüne Bazı Düşünceler)
‘A Letter Concerning Toleration’ (Hoşgörü Üstüne Bir Mektup)
‘Two Treatises of Government’ (Yönetim Üstüne İki İnceleme)
‘Hükümet Üstüne İki Tecrübe etme’
‘Devlet’
‘A Letter Concerning Toleration’ (Hoşgörü Üstüne Bir Mektup)
On The Reasonableness Of Christianity (Hristiyanlığın Akla Uygunluğu Üzerine)

John Locke kimdir

 

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Desiderius Erasmus kimdir

Desiderius Erasmus kimdir, Rönesans ile birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno