Ana Sayfa / ekonomist / John Maynard Keynes kimdir

John Maynard Keynes kimdir

John Maynard Keynes kimdir, Yaşamını, dünyayı içine düşmüş olduğu ekonomik krizden kurtarmaya adadı. Amacı, ülkesi ve tüm dünya vatanlarında yaşayan insanların ekonomik ve toplumsal açıdan daha iyi koşullara kavuşmasını sağlamaktı.

John Maynard Keynes, 5 Haziran 1883 tarihinde Cambridge, İngiltere‘de John Neville Keynes, Florence Ada Keynes çiftinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Zengin bir çevrede yetişti. Babası Cambridge Üniversitesi ekonomistlerinden John Neville Keynes, anası ise başbakan kızı Florence Ada Keynes’dir. 10 yaşına ulaştığında, cebir ve geometri branşında ustalaştı, 14 yaşlarındayken Eton‘da burs kazanmıştır. O yıllarda, üstünde çalmış olduğu mevzularla ilgili 60’tan fazla ödül kazanmıştır. Eton’ın en seçkin kulübü olan “Pop”a üye kabul edilmesi, bir tek derslerine oldukca çalışan bir talebe değil, hem de toplumsal bir genç bulunduğunun kanıtıydı.

1902 senesinde Cambridge King’s College’ta matematik eğitimi yapması için açık yıl birincilikle tamamlamasının yanı sıra, Cambridge Talebe Birliği’nin başkanlığını yapmış oldu. Bununla beraber gizli saklı bir topluluk olan Apostles’in de üyesiydi. Bu grup içinde Bertrand Russel ve E. M. Forster şeklinde öğrenciler de bulunuyordu. Cambridge’te profesörlük icra eden Alfred Marshall, Keynes’le hususi olarak ilgilendi.

Doktorasını ekonomi üstüne halletmeye karar verdi ve iktisat teorisinin temellerini yapmaya başladı. Hindistan‘a giderek iki yıl çalıştı. Peşinden 1908 senesinde Cambridge’e okutman olarak geri döndü.

Devlet hizmetinde bulunmuş olduğu sıralarda kazanılmış olduğu deneyimlerle temellendirdiği Hindistan‘ın maliye sistemi ve para politikaları çözümlemeleri, meslektaşlarından pozitif notlar aldı. I. Dünya Savaşı‘nın patlak verdiği yıllarda, Keynes’in müthiş bir iktisat dehası olduğu açıkça or Gömü’ye çağrıldı.

Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiltere Gömü Bakanlığı’nda danışman olarak çalıştı. Royal Economic Society’nin sekreterliğine ve 1912-1945 yılları aralığında Economic Journal adlı derginin gösterim yönetmenliğini yapmış oldu.

I. Dünya Savaşı’nın İttifak devletlerinin zaferi ile sonlanması ile Almanya, Versay Sulh Antlaşması‘yla ağır borçlar altında ezilmeye mahkûm edilmişti. Antlaşmaya nazaran, Almanya‘nın borcu, bugünün parasıyla 350 milyar dolardı. Ek olarak, sanayisine de engellemeler getirilmişti. Bazılarına göre, bu yaptırım Almanya’nın hak ettiğinden oldukca değildi. Bununla beraber, Keynes’in de vurguladığı şeklinde Almanya, haiz olmadığı bir parayı ödemeye zorlanıyordu. Bu, Almanya’yı yeni kaynaklar aramaya, yeni istilalara itebilirdi.

Bu tartışmalar sonrasında Gömü’deki görevinden çekilme etti. Böylece, kaygılarını topluma daha rahat bir halde anlatabilecekti. 1919 yılının Aralık ayında “Barışın İktisadi Neticeleri” adlı kitabını yayımladı. Eski patronu, Başbakan Lloyd George‘un, devrin tutumsal politikalarının akıldışı uygulamalarının çözümlendiği kitap, aniden en oldukca satanlar sıralamasında birinciliğe oturdu.

John Maynard Keynes‘in en meşhur eseri 1936 senesinde yayınlanmış olduğu, İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Kuram diye malum kitaptır.

Bu kitabıyla Klasik İktisatçıların öne sürdüğü teorileri kabul etmekle birlikte, Klasik istihdam teorisine karşı çıkmıştır. Klasikçilerin öne sürdüğü ekonominin kendiliğinden eski haline gelme görüşünü olanaksız bulmaktadır. I. Dünya Savaşı sonunda toplanan Paris Sulh Konferansı’na İngiltere Hazinesi’ni temsilen iştirak etmiştir.

Dünya Savaşı sonrasında danışmanlık ve gazetecilik icra eden Keynes, II. Dünya Savaşı‘nın bitmesine azca kala, 1944 senesinde toplanan Bretton Woods Konferansı’nda İngiliz Heyeti’ne başkanlık yapmıştır. Keynes, ABD Birleşik Devletleri tezlerine karşı İngiliz tezlerinin savunucusu olmuş ve konferansta kendi adı ile anılan, Keynes Planını sunmuştur. Bu konferansta, IMF (Dünya Para Fonu) ve Dünya Bankası’nın kurulmasına öncülük etti.

Liberal, sınırı olan devlet anlayışından vazgeçilerek devletin ekonomiye müdahale etmesi icap ettiğini söylemiştir. Görüşleri uzun seneler ekonomiyi etkilemiştir. 1970’lerde stagflasyon (durgunluk içinde görülen enflasyon) yaşanması sonucu Keynes’in talep yönlü politikaları yetersiz kalmıştır. Sadece, 2007 global krizi gerek ABD Başkanı Barack Obama ve gerekse İngiltere Başbakanı Gordon Brown‘ın uygulamaya koyduğu ekonomik tedbirler bakımından, Keynesci ekonominin kuramsal olarak tekrardan gündeme gelmesini elde etmiştir.

Ekonomik durgunlukla mücadelede müdaheleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Bu düşünceleri hemen sonra Keynesci iktisat akımı içinde biçimlenmiştir. Temel siyaset önermesi talep yönlü makroekonomik poltikalardır. Yatırımları faiz ve sermayenin marjinal etkinliği yardımıyla açıklamaktadır.

Bir eşcinsel olduğundan bilhassa Muhafazakarlar tarafınca büyük eleştirilere maruz kalmıştır.

John Maynard Keynes, 1925 senesinde bir Rus balerin Lydia Lopokova ile evli evliliğe ilk adımını attı.

Ölümüne kadar Gömü’deki görevine devam eden John Maynard Keynes, 21 Nisan 1946 tarihinde İngiltere, Sussex’de 63 yaşlarında kalp krizi neticesinde ölmüştür.

John Maynard Keynes’in millî geliri, toplam harcamaların belirlediğine ilişkin teorisi hâlen genel kabul gören bir kuram olarak devam etmektedir.

Kitapları :
1913 – Indian Currency and Finance
1914 – Ludwig von Mises’ Theorie des Geldes (EJ)
1915 – The Economics of War in Germany (EJ)
1919 – The Economic Consequences of the Peace / Barışın İktisadi Neticeleri
1921 – A Treatise on Probability
1922 – The Inflation of Currency as a Method of Taxation (MGCRE)
1922 – Revision of the Treaty
1923 – A Tract on Monetary Düzeltim
1925 – Am I a Liberal? (N&A)
1926 – The End of Laissez-Faire
1926 – Laissez-Faire and Communism
1930 – Treatise on Money
1930 – Economic Possibilities for our Grandchildren
1931 – The End of the Gold Standard (Sunday Express)
1931 – Essays in Persuasion
1933 – An Open Letter to President Roosevelt (New York Times)
1936 – İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi
1940 – How to Hisse for the War: A radical plan for the Chancellor of the Exchequer

1929 yılı dünya bunalımı:
John Maynard Keynes, fikir dizgisini, I. Dünya Savaşı sonrası dönemde, İngiltere‘deki devamlı işsizlik ve tesirleri tüm dünyaya yayılan 1929 Büyük Bunalım’ının tesiri altında geliştirdi. 1924 senesinde, İngiltere’de bir milyon kadar işi olmayan vardı. Lloyd George şeklinde politikacılar işsizliği önlemek için, bayındırlık işleri programını ileri sürüyorlardı, Keynes de, bunu destekliyordu. Ek olarak, ihracatı teşvik için, her ne pahasına olursa olsun İngiliz lirasının eski koşullar altında konvertibilitesini gerçekleştirme çabalarına son verilmesini istiyordu. Muhafazakâr Parti’nin ekonomi politikasının, işsizlik yarattığını ileri sürüyordu. Keynes’in fikirleri bu zamanda tutulmamıştı.

1929 senesinde ABD‘de süregelen ve kapitalizm tarihindeki en şiddetli ve devamlı bunalım İngiltere‘ye sıçrayınca, 1931 senesinde İngiliz lirası devalüe edilmiş ve ihracat artmıştı. Dünya piyasasında İngiltere‘nin baş rakibi olan Almanya, bu vakadan en oldukca ziyan olan ülke oldu. Artık Keynes’in reçetesini kullanan ülkeler pozitif sonuçlar almaya başlamışlardı.

Almanya, 1933’ten itibaren, işsizliğe karşı savaşım için, devletin, yatırımlar ve kredi alanlarına müdahalesini kabul etmiş; aynı yıl ABD‘de iktidara gelen Franklin Roosevelt, kamu harcamalarını genişletmiş; ücretlerin yükseltilerek satın alma gücünün genişletilmesi için, girişimcilere baskı yapmış; doları devalüe ederek ihracatı artırmaya çalışmıştı.

John Maynard Keynes kimdir

    Ekonomist

 

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Durmuş Yılmaz kimdir

Durmuş Yılmaz kimdir, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde MHP Uşak milletvekili oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno