Kadir Gecesinde Neler Yapılır

Kadir Gecesinde Neler Yapılır

Kadir Gecesinde Neler Yapılır, Kadir Gecesinin Önemi, Kadir Gecesinin Kıymeti, Kadir Gecesinin Alametleri, Tesbih Namazının Kılınışı

Kutsal Kadir gecesini iyi mi geçirmeliyiz diye düşünüyorsanız bu sayfayı baştan sona okumanızı tavsiye ederiz. Bu sayfamızda sizlere Kutsal Kadir Gecesinde neler yapmamız gerektiğiniz yapmaya çalıştık. Kutsal Kadir Gecenizin sizlere ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyoruz.

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere bakılırsa Mevlid gecesinden sonrasında en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka Peygamberlere bu şekilde bir gece verilmemiştir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Allahü Teâlâ, Kadir gecesini ümmetime armağan etti, ondan ilkin hiç kimseye vermedi.”

Peygamber Efendimiz, daha önceki ümmetlerden bin yıl cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, azca yakarma ederler diye üzülünce, Allahü Teâlâ, “Kadir gecesi senin ve ümmetinindir” buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir.

Resulullah Efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü Teâlâ Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini kayra etti. (İ. Malik)

Resulullah Efendimiz, “Beni İsrail Peygamberlerinden 80 yıl Allahü Teâlâya yakarma eden oldu” buyurunca, Eshab-ı kiram şaşkınlık ettiler. Bunun üstüne Cebrail aleyhisselam gelip; “Ya Resulallah, senin ümmetin bu Peygamberlerin, 80 senelik ibadetine şaşarlar. Allahü Teâlâ sana ondan iyisini gönderdi” diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Tefsir-i Mugni)

Kadir gecesi hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Dört gecenin gündüzü de gecesi şeklinde faziletlidir. Allahü Teâlâ, o günlerde yakarma edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bolca ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.” [Deylemi]

“İnanarak ve sevabını Allahü Teâlâdan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.” [Buhari, Müslim]

“Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah), bir tahmid (Elhamdülillah), bir tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, tapınmak, bir ay tüm geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.” [Tefsir-i Mugni]

“Kadir gecesi üç kere “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde tüm günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.” [Tefsir-i Mugni]

KADİR GECESİNİN KlYMETİ, TESBİTİ VE İHYASl

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kati olarak belli değildir. Âlimlerimiz, (Allahü Teâlâ, rızasını taatte, gazabını günahlarda, orta namazı beş zaman namazda, evliyasını halk içinde, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar. O halde Allahü Teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği minik görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğundan, hiçbir günahı minik görmemeli; orta namazı kaçırmamak için, beş zaman namazı vaktinde kılmalı; evliya halk içinde gizli saklı olduğundan her insana iyi işlem etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.

V.Necat’taki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Tanrı indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”

“Bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesinin hayrından yoksun kalan, her hayırdan yoksun kalmış sayılır.”

Kadir gecesi ile ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyledir: “Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.” [Müslim]

“Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 şeklinde tek gecelerinde yada Ramazanın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.” [İ.Ahmed]

“Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir.” [Ebu Davud]

İmam-ı a’zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine oldukca isabet ettiğini bildirmiştir.

“Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş şeklinde sevap kazanır” hadis-i şerifini düşünerek sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.

Kadir gecesini soran bir zata, Peygamber Efendimiz:

“Bu yıl Kadir gecesi Ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehid ve gazi sevabı verilir” buyurdu.

Başka birisine de, “Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın” buyurdu.

Hz. Âişe validemize de, “13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki yakarma sana yeter” buyurdu.

Hz. Âişe validemiz, “Resulullah, Ramazanın son on gününde oldukca yakarma ederdi” buyuruyor.

Kutsal vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü Teâlâ, tarafınca sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde fena işlerle meşgul olur. Fena işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü Teâlânın, ona daha oldukca buğzetmesine sebep olur. Bundan dolayı o, bu şekilde yapmakla vaktin bereketinden yoksun kalmış ve onun saygı ve şerefini çiğnemiş olur.

Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, örneğin ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, yakarma, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri tüm müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, tüm günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bu tarz şeyleri kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Resulullah Efendimiz:

Kadir gecesinde, “Allahümme inneke afüvvün kerimun tühıbbül afve fa’fü anni” duasını okumayı bildirmiştir.

“Ya Rabbi, sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affeyle” anlamına gelir.

Kadir Gecesin Alametleri:

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

“Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.” [Taberani]“Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.” [Taberani]

“Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.” [Müslim]

– Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini iyi mi değerlendirmeli?

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün minimum şunlar yapılmalı:

1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.

2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.

3- Bir iki sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı.

4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.

5- Azca da olsa sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine yakarma etmelidir.

7- Gündüzü de gecesi şeklinde kıymetli olduğundan gündüzleri de değerlendirmelidir.

kadr1_5

Tesbih Namazı:

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek gerekir: “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

Tesbih Namazının Kılınışı:

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.

Yukarıdaki tesbih:

“Sübhâneke…” den sonrasında 15 kere,

Zamm-ı sureden sonrasında 10 kere,

Rükûda 10 kere,

Rükûdan doğrulunca 10 kere,

Secdede 10 kere,

Secdeden doğrulunca 10 kere,

İkinci secde de 10 kere, Okunması mümkün.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur. İkinci rek’ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden ilkin gene 15 kere, öteki yerlerde de, tarif edilmiş olduğu şeklinde 10′ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır.

Tesbih namazının öteki tarafları aynen öteki namazlarda olduğu gibidir. Fark yalnız okunan tesbihlerdir. İkinci rek’atte oturulduğunda, “Et-tehiyyâtü…” den sonrasında, “Allâhümme salli…” ve “Allâhümme bârik…”, üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da “Sübhâneke…” okunacaktır.

Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.


kadir gecesi istek duası kadir gecesi yapılacak ibadetler diyanet kadir gecesinde okunacak dualar tesbihler kandil gecesi ne yapmak lazım kandil gecesi yapılacak ibadetler

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN VE IZLESIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE