Ana Sayfa / Kapama Gözlerini Ey Çocuk / Kapama Gözlerini Ey Çocuk

Kapama Gözlerini Ey Çocuk

Kapama Gözlerini Ey Çocuk

Kapama gözlerini ey güzel çocuk!
Aç da hakikate şehadet et!
Görmelisin;
Kalleşliğin ruhlara tasallutunu,
Vahşetin can teninde raks edişini,
Çirkefliğin ahvâllerinden dökülüşünü
Görmelisin; kalplerin iblise giriftar oluşunu,
Zulümat ile mabetleri istila, abidleri katledişlerini,
Âlemin hürriyetini saraylarına hapsedişlerini
Gör ve derk eyle ki,
Ahsen-i takvim üzere halk olunduğunu unutma!

Kapama sineni ey mazlum çocuk!
Aç da insanlığın bises kayboluşunu gör!
Batını necaset yüklü canlı cesetleri gör!
Akıllarından fışkıran cehennemi gör!
Gör ki, sen de öyle olma,
Öyle olacağına öl be çocuk!
Mazlum iken öl ki,
Cennette beka bulasın

Kapama gözlerini ey ağlayan çocuk!
Sil gözyaşını yine dön bak!
Acının cisimlenmiş resmine bak,
Ressamın karanlık hayâlleriyle,
Pak sahifeleri nasıl kirlettiğini gör!
Gör ki, zalime karşı bilen be çocuk,
Bilen ki sen de o tarafta yer bulma!

Kapama gözlerini ey savaş çocuğu!
Kapanı-pusuyu gör,
Yıkımı-talanı gör ve kanlı nihayeti gör!
Uyanma ihtimali olmayan kâbusları gör!
Sersefil edilmek istenen istikbali gör!
Tam da burada;
“Her şey bitti” diyen nefse inat,
Her gün her şeye rağmen,
Muntazam güneşi doğuran
Ve batıran Rabbini gör!
Gör ki, umutların ayyuka çıksın,
İsyanın Rabbine değil,
Zalim ve adaletsiz tüm beşer sistemlere olsun.
Hakkın iken başkaldır ki,
Rabbinden gayrısına eğilmesin

Cevapla ey hakkaniyetli çocuk!
Kendi sualine cevap ederek diren!
Ki, direnişin seni Hakk”a müttefik kılsın
İbrahim misali Rabbini buldursun ki,
Zayii olma be çocuk!

Kapama sem azalarını, ey ıssız çocuk!
Bilhassa zalimin sesini duy!
Duy ki, mazlumun sesinden ayırabilesin.
“Gün olur devran döner”
Sen de o sesten çıkarma diye
Sen kutsallarının hakikatleri
Haykırmaktan korkma!
Haykır ki, azap meleklerinin hitabına
Muhatap olma be çocuk!

Kapama gözlerini sözde yoksun
Özde (z)engin çocuk!
Aç da, sabilerin hayat kokan gülüşünü gör!
Gör ki, sürurun harpte dahi gömülemediğini anla!
Anla ki, bir gün sen de gaflete düşüp,
Zulme müsebbib olma!
Savaşın, kanın tadını âleme mükerrer kılma!
İştigalin; olmak için, hamlığını pişirmek için olsun,
Yapmak, bakmak yeşertmek için olsun
Olmayacaksan öl be çocuk!
Öl ki, mazlumiyet ve mahsumiyetin şefaatçin olsun

Kanın ardında kalanlara,
Karanlıkta menzilini kaybedenlere
Düstur olsun, meş’ale olsun
Uğruna şahit olduğun dava ve değerlerin
Selamet ve rahmet saçsın

Şükran Eslem Dağ | Nisanur Dergisi

OKUDUYSANIZ yada IZLEDIYSENIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN VE IZLESIN

Bu habere de bakabilirisiniz

Kalp ile alakalı şiirler, kalp hakkında güzel anlamlı şiir örnekleri

İki kalp arasında en kısa yol:
Birbirine uzanmış ve zaman zaman
Ancak parmak uçlarıyla değebilen
İki kol.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
çocuk porno