Konfüçyüs kimdir

Konfüçyüs kimdir, Büyük Çin bilgesi, felsefeci, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi dietilerin kuramcısıdır.Konfüçyü...

Desiderius Erasmus kimdir

Desiderius Erasmus kimdir, Rönesans ile beraber ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcileri...

Knidoslu Eudoxus kimdir

Knidoslu Eudoxus kimdir, Knidos’lu Eudoxus, M.Ö. 408 senesinde Knidos’da dünyaya gelmiştir.( Knidos Muğla’nın Datça kaza...

Christian Wolff kimdir

Christian Wolff kimdir, Aydınlanma çağının da meşhur bir düşünürüdür. 1679-1754 yılları aralığında yaşamış olan Alman ...

George Berkeley kimdir

George Berkeley kimdir, Dünyada yalnızca ruhların ve bu ruhların idelerinin varolduğunu, buna karşılık maddenin var ...

Montesquieu kimdir

Montesquieu kimdir, Fransız düşünür ve politika kuramcısı. Yönetim biçimlerini sınıflandırması ve güçler ayrılığı ku...

Plotinus kimdir

Plotinus kimdir, Plotinus, 205 senesinde Mısır‘da Lycopolis’de dünyaya gelmiştir. 232 senesinde gittiği İskenderiye‘...

Galileo Galilei kimdir

Galileo Galilei, çağdaş fiziğin babası olarak kabul edilen, İtalyan bilim adamı. Adı bilim devrimiyle anılan Galileo...

John Locke kimdir

John Locke kimdir, Fikir özgürlüğünü, insan eylemlerini akla gore düzenlemek anlayışını en geniş seviyede yürüyerek ...
CLOSE
CLOSE