sağ olana neçi

Erzurumlunun hanımı gece hastalanmış adam karının hastalığından iyice bezmiş zaten gecenin bir yarısı düşmüşler yola has...

3 Adet

Adamın birinin 3 adet taşağı varmış.Bir gün bu adam otobüse biner ve yanı boş olan başka bir adamın yanına oturur.Yanına...

pohumi

erzurumda iki kardeş tartışıyorlarmış biri diğerine demişki ola bağ sen azdın şımardın şindi dümsugumi yumruk ağzan soha...

Al horoz

Erzurum daki köylerde seyyar satıcılık yapanlara çerçi derler. Günün birinde çerçicinin yolu bir köye düşer. Sepet...

At suratlı

köyde bir dolma nenediye yaşlı kadın vardı . köye gelen gelinlerin hepsinde bir noksanlık bulur onları o isimle cağır...

Bende emerem.

erzurumlu yaşlı nine iki büklüm çarşı içinden yukarı doğru yürüyormuş. Tam o esnada hastanenin zührevi hastalıklar bö...

Hurda nene

Çeşitli hastalıklar, kazalar geçirmiş, bir gözünü yitirmiş, romatizmadan beli bükülmüş, parmakları çarpılmış olduğundan ...

Helbet

Gürcükapıda sıra sıra müşteri bekleyen faytonlardan birine kibar bir adam yanaşarak faytoncuyan “binebilir miyim” diye s...

Pirofosor Dediğin Ne Çi?

  Erzurumun son halk hikayecisi Behçet Mahir hastadır, Edebiyat Fakültesi Halk Edebiyatı hocaları hasta yoklamay...

Nedacahsan Cülü

  Erzurumlu genç kız arkadaşıyla gezerken çiçekcinin önünden geçerler kız: - “Aşkım ne kadar güzel güller kır...
CLOSE
CLOSE