Ana Sayfa / filozof / Knidoslu Eudoxus kimdir

Knidoslu Eudoxus kimdir

Knidoslu Eudoxus kimdir, Knidos’lu Eudoxus, M.Ö. 408 senesinde Knidos’da dünyaya gelmiştir.( Knidos Muğla’nın Datça kazasının en batı ucudur.) Knidos’lu Eudoxus, birçok alim benzer biçimde, gençliğinde oldukca yoksulluk çekmiş biridir. Eudoxus oranematiğini zirveye ulaştırmıştır.Eudoxus, genç yaşlarında Tarentum şehrinden Atina’ya gitmiş, Platon’un talebesi olmuş ve orada en iyi ve birinci derslik matematikçi, yönetici ve asker olan Arkitas’ın (İ.Ö. 428-347) yanında tahsil görmüştür. Atina’dayken kalmış olduğu yer oldukca uzak olmasına karşın, derslere yürüyerek gidip geldiği söylenmektedir. Eudoxus, Atina’da sevilmediğini anlayınca, burayı terkederek, bugünkü Kapıdağı Yarımadasında bulunan Sızık şehrine gelmiş olarak burada tıp öğrenimi yapmıştır. Matematik haricinde iyi bir hukukçu ve bir de iyi bir doktordu.

Bir ara Mısır’da bulunmuş ve Mısır genı ve kaşlarını traş etmiştir. Dersler vererek geçimini elde etmiş ve Atina’ya dönüşünde, hocası Platon, onun şerefine bir şölen düzenlemiştir. Hemşehrileri olan Knidosluların idâri kanunlarını düzenlemek amacıyla Knidos’a gittiğinde, oldukca iyi karşılanmış ve oldukca büyük bir saygı görmüştür.

Ciddi astromi çalışmalarıyla da ünlüdür. İlme oldukca büyük katkılarda bulunmuştur. Zamanının birçoğunu söylevler vermek ve felsefe yaparak geçirmiştir. Çağdaşlarına nazaran, bilimsel yönüyle ve bilimsel düşünceleriyle, birkaç yüzyıl ileridedir. Galile ve Newton benzer biçimde, gözleme ve deneye dayanmayan düşünce, fikir ve görüşleri hoş görmemiş ve inanmamıştır.

Yeni keşfedilmiş olan bir uzunluk yada buna karşılık gelen sayı bir tam sayı değildi ve tam sayıların oranı ile ifade edilemiyordu; bu durum, felsefelerini tam sayılar üstüne kuran Pythagorasçıları son aşama rahatsız etmişti; ya aritmetikle geometri arasındaki koşutluğu reddedecekler yada irrasyonel sayıların varlığını kabul edeceklerdi. Doğru olan yapılmış oldu ve sayı terimi irrasyonel sayıları da içine alacak şekilde genişletildi. Bu işlem aslen bir Pythagorasçı olan Eudoxos tarafınca gerçekleştirildi. Eudoxos, ondan sonra Eukleides’in Elementler adlı yapıtının V. ve VI. Kitap’larında işlenecek olan genel oranlar kuramı ile sayı terimine yeni bir içerik kazandırdı.

Bir doğrunun orta orana nazaran bölünmesine Altın Oran yada Mukaddes Oran denir; Yunanlılar, Eudoxos’un bulmuş olduğu altın oranın bir güzelliği ve kutsallığı olduğuna inanırlardı. İrrasyonellerin anlamlandırılması kadar güç olan öteki bir problem da eğrilerle sınırlanmış olan alanların yada hacimlerin bulunması sorunuydu. Eudoxos, bu problemi çözmek için, günümüzde tüketme yöntemi denilen yöntemi geliştirmişti.
Bu yöntemle, malum bir büyüklüğün, sözgelişi bir doğrunun uzunluğunun, bir bilinmeyenin, sözgelişi bir eğrinin niteliklerine iyice yaklaşıncaya kadar kendi içinde iyi mi bölünebileceğini göstermişti. Archimedes’e nazaran, Eudoxos, piramitlerin ve konilerin hacimlerinin, sırn ve silindirlerin hacimlerinin üçte birine eşit bulunduğunu kanıtlamak için bu yöntemden yararlanmıştı.

Eudoxus alan, hacim ve bazı cisimlerin yüzölçümlerini bulmuş ve bunlar hakkında birçok teoremin ispatını vermiştir. Gezegenlerin görünen hareketlerini açıklamış ve bu hareketlerinin dairesel olduklarını söylemiştir. Güneş saatini gören, bir senenin 365 gün 6 saat bulunduğunu ortaya koyan ilk bilim adamıdır.

Ek olarak Eudoxos, dairelerin alanlarının, çaplarının karesiyle orantılı bulunduğunu da göstermişti; uygulamış olduğu yöntem bir bakıma, bir dairenin alanını bulmak için, bu dairenin içine oldukca sayıda çokgen yerleştirme işlemine benziyordu. Eğrilerle sınırlandırılmış geometrik biçimlerin alanlarının ve hacimlerinin hesaplanmasını olanaklı kılan ve ondan sonra Eukleides’in Elementler’inin VII. Kitab’ında derinlemesine geliştirilen bu tüketme yöntemi, integral hesabının temeli olarak kabul edilmektedir.

Eudoxos, kurmuş olduğu ortak merkezli küreler sistemi ile bilimsel astronominin öncülüğünü yapmıştır. Uzun bir süre Mısır’da kalmış olduğundan Mısır astronomisinin inceliklerini, buradayken öğrenmiş olduğu düşünülebilir. Mezopotamya bölgesine ve İran’a gitmemiştir; sadece çeşitli milletlerden insanların toplanmış olduğu Knidos’ta Asya bilimine de âşina olması olanaklıdır.

Bugün matematikte kullandığımız ve adına Archimedes aksiyomu dediğimiz aksiyomu gene Eudoxus’a borçluyuz. Bu da onun meşhur orantılı doğrular kuramıdır. İki doğru parçası yada iki sayı verildiğinde, en küçüğünün daima en büyüğünü kapsayan bir tam katı vardır. Bu aksiyom, matematik tarihinde uzun seneler matematik çağlarının mevzusu olmuştur.

Mısır’dayken Heliopolis rahiplerinden bilgiler edinmiş ve Heliopolis ile Cercesura içinde bulunan bir gözlemevinde gözlemler yapmıştır. Augustus döneminde bu gözlemevinin etkinliklerini sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Eudoxos’un da Knidos’ta bir gözlemevi kurduğu ve burada gözlemler yapmış olduğu söylenmektedir. Hiparkos’un ona atfettiği Ayna ve ştır.

Knidoslu Eudoxus kimdir

    Matematikçi

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Desiderius Erasmus kimdir

Desiderius Erasmus kimdir, Rönesans ile birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno