Ana Sayfa / Biyografi / Martin Luther kimdir

Martin Luther kimdir

Martin Luther kimdir, Martin Luther, Din Devrimi’nin önderi, Protestan dininin doğuşunda dinamik bir güç oldu. Özgür bir dinin kurulmasında kuvvetli bir etken olan Luther’in yaşamı ve eserleri, Batı tarihinde yaratıcı güçlerin doğuşunda mühim rol oynamıştır.

10 Kasım 1483‘de Almanya‘nın Eisleben şehrinde dünyaya geldi. Erfurt Üniversitesi‘nde hukuk eğitimi alırken kurtulduğu bir ölüm tehlikesiyle ruhunun kurtulması mevzusunda kuşkulara kapılarak eğitimini yarıda bırakıp Erfurt’taki bir manastıra girdi. Burada tanrısal birliğe ulaşmak için kullanılan bedene eziyet yöntemini denedi. Fakat bu yöntem ona bir çıkaryol göstermemişti; kafasını kurcalayan sorular gene karşılıksız kalmış, hatta onu pençesinde kıvrandıran problemler azalacağına daha da artmıştı. Sonraları bu dönem için, ”Eğer bir keşiş manastır hayatıyla cennete ulaşabilseydi, ben bunu fazlasıyla yerine getirmiş olacaktım” diyecekti.

Luther, 1507 senesinde papaz oldu. 1508 senesinde yeni kurulan Wittenberg Üniversitesi‘nde felsefe konferansları veriyordu. Ertesi yıl, derslerinin mevzusu Mukaddes Kitap‘taki yazıların açıklanmasıydı ve anlattıkları gun değildi.
Hıristiyanlık dininin Avrupa‘da kuruluşundan bu yana, tarihte 16. yüzyılda görüldüğü seviyede bir dinsel yozlaşmaya rastlanmamıştı. İtalyan Rönesansının ve onu izleyen büyük hareketlerin tam bir bozulma gösterdiği bu zamanda, şimal Avrupa’da bir tekrardan doğuş hareketi baş gösteriyordu. Sadaka ile geçinen ruhban sınıfının büyük ülküleri amaçlarından sapmıştı. VI. Alexander ve II. Julius benzer biçimde papalar dinsel nüfuzlarını dünya işlerinde kullanıyorlardı.

1510 senesinde Roma‘ya giden Luther, burada yüksek mevkilerde görmüş olduğu yolsuzluklar sonucu Kiliseyle çatışmasının temellerini hazırladı. Bundan yedi yıl sonrasında 1 Kasım 1517‘de teoloji profesörü Luther, Wittenberg Üniversitesi’nin kapısına kilisenin parayla günahlarını affetme yetkisine karşı çıkan doksan beş maddelik tezini astığında, tutumu her insanın ilgisini çekmeye başladı. Lutherin karşı çıkmış olduğu, Kilisenin günahları affetme yetkisi değil, endülüjans adı altında dinin bir ticari vasıta haline gelmesiydi. Luther’in eleştirilerinin hedefi olan John Tetzel adlı bir din adamı Luther’i dinsizlikle suçladı. Luther’le Tetzel içinde süregelen irdelemenin yankıları, fazlaca geçmeden Vatikan‘a ulaştı. Papa ilkin bu vakaya aldırış etmese de çatışmalar Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yayılmaya başlayınca bu kayıtsız tutumundan caymak mecburiyetinde bırakıldı.

Bir süre sonrasında John Eck adlı bir profesör, Luther’i açıkça suçladı. Luther ise görüşlerini savunmaya ve tezini daha da geliştirmeye devam etti. Artık Luther din devriminin temeli olan dinsel inancın kişinin yaptıklarıyla yargılanamayacağını ileri sürüyordu.

Luther’e bakılırsa insanoğlunun günah işlemesi kaçınılmaz bir vakaydı. Şahıs bunu bilmeli ve Tanrının sonsuz merhametine sığınmalıydı. Ruhunun kurtulacağına inancı olan bir insan er geç kurtuluşa erişecekti.

Vatikan artık Luther’e aldırmazlık edemezdi. Papa Leo, 1520 senesinde bir bildiri yayınlayarak Luther’in görüşlerinin yanlış bulunduğunu ileri sürdü ve altmış gün içinde görüşlerinden vaz geçmezse aforoz edileceğini bildirdi. Luther bildiriyi halkın gözü önünde yaktı ve Papa’ya açıkça karşılık verdi. Böylece Papa’nın yetkisini sıfıra indiren ilk hareket yapılmış, Din Devrimi başlamış oldu.

Alman Kralı Şarl, Luther’i yargılamak suretiyle Worms’da bir kurul kurdu. Luther, kurul önünde düşüncelerini cesurca savundu ve asla geri adım atmayacağını kati bir üslupla açıkladı. Luther’in hakkında ölüm cezası çıkarıldı fakat Luther’in ortadan kaybolmasıyla işler büsbütün alevlendi. Kimileri onun öldürüldüğünü ileri sürdü ve böylece Luther’den yana olanların katolikliğe karşı savaşı güçlendi. Gerçekte Luther Saksonya Elektörü olan yakın bir arkadaşının Wartburg’daki şatosunda saklanıyordu. Burada bir yıl kadar gizlenen Luther, zamanını çoğunu okuyarak ve yazarak geçirdi. Luther bu sürede Mukaddes Kitap’ın latinceden almancaya çevirisini tamamladı. Yazılarında, dinsel törenlerin yolsuzluğu, manastır yaşantısının zorlukları ve günah çıkarmanın saçmalığını söyledi.

Eski inancın bazı yanlarının bütünüyle terkedilmesi icap ettiğini düşünüyordu. İnancı içinde taşıyan her insanın din adamı olabileceğini ve din adamlarının da evlenmesinde bir sakınca olmadığını savunuyordu.

Luther, Wartburg’dan ayrıldığında artık görüşleri Alman prensleri ve halk tarafınca benimsenmişti. 1525 senesinde Köylüler Savaşı başladı. Savaşın aslolan sebebi ekonomikti fakat dinsel başkaldırmanın da tesiri büyük oldu. Köylüler Luther’i yanlarında bulacaklarını umuyorlardı fakat düşündükleri benzer biçimde olmadı ve Luther onları bu harpte yalnız bıraktı.

Din Devrimi artık politikaya karışmaya başlamıştı. 1526 senesinde Speyer Kurulu yeni görüşlere bir dereceye kadar hoşgörüyle davranılmasına karar verdi. Ne var ki üç yıl sonrasında bu kara geri alındı ve Lutherciler bu yeni sonucu protesto ettiler. Böylece ‘Protestan’ sözcüğü doğan oldu.

Artık çatışmaların merkezi Luther’in görüşlerinden çıkmış, protestan prensler ve kilise içinde iktidar savaşına dönüşmüştü.

Wittenberg’e yerleşen Luther, 1525 senesinde yeminini bozarak asil bir aileden gelen rahibe Catherine von Bora‘yla evliliğe ilk adımını attı. Luther, sağlığının bozulmasına aldırış etmeden son yıllarını da durmadan emek vererek geçirdi. Ömrünün sonuna kadar Vatikan’la anlaşmaya yanaşmadı. Uzlaşmaya varmanın kendi ilkelerinden fedakarlık etmek bulunduğunu iyi biliyordu.

Martin Luther, 1546 senesinde altmış üç yaşlarında öldü. Son dakikalarında hala savunduğu inanca sadık kalıp kalmadığı sorulunca evet yanıtını verdi.
Cesedi göz kamaştırıcı bir cenaze töreniyle Wittenberg’e getirildi ve yirmi dokuz yıl ilkin kapısına tezini asmış olduğu kiliseye gömüldü.
Luther, Din Devriminin en büyük kişisi ve Ortaçağ dünyasını modern uygarlığa ilerleten en büyük harekete yol gösterici oldu.

Martin Luther kimdir

    Din Adamı

 

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Veysel Karani kimdir

Veysel Karani kimdir, Veysel Karani, Hz Muhammed döneminde yaşamasına rağmen onu görememiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
çocuk porno