Ana Sayfa / Osmanlı Padişahı / Mehmet Reşat kimdir

Mehmet Reşat kimdir

Mehmet Reşat kimdir, 35. Osmanlı Padişahı

Mehmet Reşat, 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul, Topkapı Sarayı‘nda dünyaya gelmiştir. Anası Gülcemal Hanım Efendi, babası I. Abdülmecit‘dir. Anası arnavuttur.

Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Mehmet Reşat, V. Mehmed Reşad, Mehmed Reşad yada Sultan Reşat olarak da bilinir.

Abdülhamit II abisi ve Vahdettin VI. Mehmet kardeşidir. Sultan I. Abdülmecit‘in 18 oğlu ve 24 kızından üçüncü erkek evladıdır. 7 yaşlarında iken anası veremden ölmüştür.

Mehmet Reşat, çocukluğundan itibaren hususi olarak iyi bir öğrenim ve terbiye ile büyüdü.

Yüksek din ve fen bilgilerini okudu. Arapça ve Fransızca’yı en iyi bir halde öğrendi. Uzun şehzadelik devrinin çoğunu okumakla geçirdi.

Amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına karşın ağabeyi Sultan Abdülhamit II zamanında sarayda hapis yaşamı yaşadı.

Veliaht olduğundan sürekli denetim altında tutuluyordu.

Günlerini haremde eşleri ve evlatları ile geçirir, şiir ve kitap okurdu.

27 Mayıs 1909 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. Padişahı olduğunda bununla birlikte 114. İslam halifesi olmuştur. 27 Mayıs 1909 – 3 Temmuz 1918 tarihleri içinde yargı sürmüştür.

27 Mayıs 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti, 31 Mart Vakası arkasından 1909 senesinde Sultan Abdülhamit II Han’ı tahttan indirdi ve yerine Mehmet Reşat‘ı geçirdiler.

Saltanat adı olarak, aslolan adı olan “Reşad” değil, “Mehmed” adının kullanımı kararlaştırıldı.

Yargı sürdüğü 9 yıl içinde; 8 Ekim 1912 – 30 Mayıs 1913 tarihleri içinde Balkan harbi oldu. Ve 11 Kasım 1914 tarihinde 4 yıl devam eden I. Dünya savaşına katıldı.

Sultan V. Mehmet Reşat, İttihat ve Terakki Cemiyetinin desteğiyle 1909’da tahta çıktığında 65 yaşındaydı.

Sultan Abdülhamit II‘in padişahlığı esnasında hapis yaşamı yaşamış olduğu için devlet işlerinde deneyim edinememişti.

Padişahlığı esnasında yönetim daha oldukça İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa‘nın elinde kaldı.

Piyasaya onun adını taşıyan “Reşat Altını” sürüldü. Birçok İstanbul semtine, Anadolu kasaba ve köylerine “Reşadiye” adı verildi.

Mehmet Reşat, 3 Temmuz 1918 tarihinde İstanbul, Yıldız Sarayı’nda 74 yaşlarında kalp yetmezliğinden ölmüştür. Sağlığında Mimar Kemaleddin Bey‘e yaptırdığı Eyüp’teki Sultan Reşat Türbesi’ne defnedildi.

Mehmet Reşat ilk eşi Kamures ile1872 senesinde evliliğe ilk adımını attı.

Eşleri :
Kam-res Baş Hanım Efendi
Dürr-i And İkinci Hanım Efendi
Mihr-engiz İkinci Hanım Efendi
Naz-perver Üçüncü Hanım Efendi
Dil-firib Dördüncü Hanım Efendi

Adam evlatları :
Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi
Şehzade Mehmed Necmettin Efendi
Şehzade Ömer Hilmi Efendi
Kız evlatları : Yok

Saltanatı dönemindeki mühim vakalar:

Trablusgarp Savaşı:

Tek bir ülke olarak birleşmekte öteki Avrupa ülkelerine bakılırsa geç kalan İtalya, sömürgecilik yarışına katılarak Şimal Afrika’da Osmanlılara ilişkin olan Trablusgarp‘ı ele geçirmek istedi.

Avrupalı devletlerin de desteğini alan İtalya, Osmanlı Devletine bir ültimatom vererek, Trablusgarp’ın kendisine bırakılmasını istedi. İtalyanların bu isteği reddedilince Trablusgarp ve Bingazi işgal edildi (1911).

Mustafa Kemal ve Enver Bey Trablusgarp’a geçerek Derne ve Tobruk’da mühim direniş hatları oluşturçin Çanakkale’de Osmanlı istihkamlarını denizden topa tuttular.

Ek olarak Ege Denizi’ndeki 12 adaya asker çıkardılar. Balkan Savaşlarının başlaması üstüne İtalyanlarla sulh imzalandı ve Trablusgarp Savaşı sonlanmış oldu.

Meydana getirilen Uşi Antlaşması’na bakılırsa Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verildi. 12 ada Yunanistan’ın işgal etmemesi için geri verilmek suretiyle İtalya’da bırakıldı.

I. Balkan Savaşı :

Bağımsızlıklarını kazandıktan sonrasında Osmanlı Devletini Balkanlardan çıkarmak isteyen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Trablusgarp Savaşıyla uğraşan Osmanlı Devletine cenk açtılar.

Rusya’nın saldırmama garantisine güvenen Osmanlı İmparatorluğu ordularını terhis etmişti. I. Balkan Savaşı esnasında birçok cephede birden savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti ağır yenilgiler aldı.

Bulgarlar Çatalca’ya kadar ilerlediler, Yunanlar Selanik’i işgal etti. Bu olaylardan faydalanan Arnavutluk bağımsızlığını duyuru etti.

II. Balkan Savaşı:

Osmanlı Devletinden aldıkları toprakların kendi aralarında paylaşırken ihtilaf içine girdiler. Sırbistan, Yunanistan ve Romanya, Bulgaristan’a karşı harbe başladı. Osmanlı Devleti bu fırsattan yararlanarak Bulgaristan’a cenk duyuru etti.

Osmanlı ordusu zamanı kent Edirne’yi kurtardıktan sonrasında Meriç’e kadar ilerledi sadece, Avrupalı devletlerin müdahalesi ihtimaline karşı daha çok ileri gitmedi. II. Balkan Savaşı sonunda meydana getirilen İstanbul Antlaşması ile Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne geri verildi. Kavala ve Dedeağaç ise Bulgaristan’da kaldı. İki devlet içinde Meriç nehri sınır oldu.

I. Dünya Savaşı:

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na Almanya‘nın yanında katıldı. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaştı.

Çanakkale Savaşı‘nda mühim bir direniş gösteren Osmanlı Devleti, tüm negatif şartlara karşın, düşman donanmasının boğazlardan geçmesine izin vermedi. Osmanlı birliklerinin kazanılmış olduğu mahalli başarılar sonuca tesir etmedi.

Mehmet Reşat kimdir

    Padişah

 

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler süre içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Yavuz Sultan Selim kimdir

Yavuz Sultan Selim kimdir, Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü olan Yavuz Sultan Selim, doğuya düzenlediği seferler sonunda halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno