Ana Sayfa / filozof / Montesquieu kimdir

Montesquieu kimdir

Montesquieu kimdir, Fransız düşünür ve politika kuramcısı. Yönetim biçimlerini sınıflandırması ve güçler ayrılığı kuramıyla politika biliminin ve modern anayasa hukukunun öncülerindendir.

Montesquieu, 18 Ocak 1689 tarihinde La Brède, Fransa‘da Bordeaux civarlarında La Brede şatosunda dünyaya gelmiştir. Tam adı Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu’dur. Babası Jacques de Secondat, 16.yy süresince Fransa Krallığı’na hizmet etmiş ve çeşitli soyluluk unvanları almış bir asker ailesindendi. Yedi yaşlarındayken annesinin ölümü üstüne, ailenin en büyük evladı olarak, miras yöntemiyle La Brede baronu unvanını alan Charles Louis, 1700’de Paris civarlarındaki Juilly’de bir koleje gönderildi. 1705’te bu okulu bitirerek Bordeaux Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine başladı.

1708 senesinde avukat oldu ve mesleğinde edinim kazanmak için Paris‘e gitti. 1713 senesinde babasının ölümü üstüne Bordeaux’ya döndü, ertesi yıl da Bordeaux Parlamentosu’na üye oldu. O dönemde Fransa’da parlamento üyeleri ya kral tarafınca seçiliyor ya da üyelik babadan oğula geçiyordu.

Montesquieu, 20 yıl üstünde çalmış olduğu “De l’esprit des lois” (Kanunların Ruhu Üstüne) adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı’yı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır.

Parlamentonun başlıca görevi yargılama, kralın emirnamelerini duyuru etme ve bazen krala uyarıda bulunmaktı. 1715 senesinde kendisine yüklü bir çeyiz getiren Jeanne de Lartigue ile evlenen, ertesi yıl, Montesquieu baronu olan amcasının vefatıyla onun tüm servetini, baronluk unvanını ve Bordeaux Parlamentosu’ndaki başkanlık görevini devralan Montesquieu, aynı yıl Bordeaux Akademisi’ne girdi. Bir taraftan parlamentodaki görevini sürdürürken, bir taraftan da bilimsel çalışmalarına ağırlık verdi ve 1717-1720 yılları aralığında akademiye birçok bilimsel araştırma sundu.

Fransa‘da XIV. Louis, uzun bir saltanattan sonrasında 1715’te ölmüş, yerine XV. Louis geçmişti. Yönetim anlayışında hiçbir düzeltim olmaması kendisini rahatsız etmiş, İngiltere’deki reformcu anlayıştan etkilenerek Fransa’nın devlet düzenine karşı eleştirel yazılar yazmıştır.

Söz mevzusu etkisinde bırakır altında yazıya döktüğü ilk yapıtı, 1721 tarihindeki İran Mektupları’dır. Fransa’daki politik koşullar, cemiyet yapısındaki ve kilise düzenindeki ussallık dışı ögeler eleştirilmektedir. 1734’te Romalıların Görkem ve Yozluklarının Sebepleri Üstüne İrdelemeler, 1748’de ise başyapıtı olan Yasaların Ruhu (De l’esprit des lois) yayımlandı. Yapıt süratli bir tesir yarattı. Fransa’da hem rejim yandaşları, hem de karşıtları tarafınca düşmanca karşılandı. Katolik kilisesi yapıtı mahkûm etti ve 1751’de yasaklı yapıtlar listesine aldı. Buna karşılık Avrupa’nın geri kalanında ve İngiltere’de övgüyle karşılandı.

1727 senesinde Fransız Akademisine seçildikten sonrasında Nisan 1728 ayında gereksinim duyduğu gözlemleri yerinde gerçekleştirmek için uzun ve değişik bir geziye çıktı. Bilhassa politik kurum ve toplumsal yapılar üstünde düşünüp emek harcayarak Avusturya‘yı, İtalya‘yı, Almanya‘yı, Hollanda‘yı, 1732’ye kadar yerleşir şeklinde olduğu İngiltere‘yi gezdi.

Bu büyük araştırının ilk ürünü 1734 senesinde bitirdiği Considerations sur les Causes de la Grandeur des Romains et de Leur Decendences (Romalıların Büyüklüğüyle Çöküş Sebepleri Üzerine Düşünceler) oldu. Bu mühim araştırma, senelik okuma, araştırma, düşünme çabasıyla en büyük esee Lois) din çevrelerinden ve mezheplerden sert tepkiler görmüş oldu; yazarının Defense de l’Esprit des lois (Kanunların Ruhunu Müdafa) şeklinde ek bir emek verme yayımlamasına (1750) rağmen dar kafaların egemenliğindeki yobaz çevrelerce suçlandı. Roma din merkezince yasak kitaplar listesine alındı. Eserlerindeki dinsel kurum eleştirilerini kaldırmasını isteyen Papalığın önerilerini geri çevirerek yaşamının kalan bölümünü Paris-Bordeux içinde geçirdi, gözlerinin iyice zayıflamasına rağmen yeni çıkan ürünler de verdi.

Montesquieu, 1715 senesinde Jane de Lartigue ile evliliğe ilk adımını attı.

Montesquieu, 10 Şubat 1755 tarihinde Paris, Fransa‘da 66 yaşlarında ölmüştür.

Montesquieu’nun araştırma yöntemi de ilginçtir. Hareket noktasını daima olgular oluşturur. Gözlem ve edinim onun yönteminin temel taşlarıdır. O, toplumsal ve hukukî olguları tıpkı tabiat vakaları şeklinde gözlemiş, türlerini saptayarak sınıflamış ve bu şekilde oluşlarının sebeplerini tayine çalışmıştır. O, vakalar arasındaki mecburi ilişkileri buldukça, doğrusu vakalar dünyasındaki determinizmi yakaladıkça kanunlara yükselmiş, bulmuş olduğu bu genel kanunlar yardımı ile de vakaları açıklamağa çalışmıştır. Böylece tüme varım ile tümdengelimi birbirlerini tamamlayacak halde kullanmıştır.

Montesquieu’nun en sık tekrarladığı hakikatlerden biri de, despotik düzenlerde yasaların geçerli olmadığıdır.

Kitapları :
1716 – Dissertation sur la politique des Romains (“Romalılar’ın Siyaseti Üzerine İnceleme”)
1718 – Les dettes de l’etat (“Devlet Borçları”)
1721 – Observations sur l’histoire naturelle (“Tabiat Zamanı Üstüne Gözlemler”)
1721 – Lettres persanes (İran Mektupları)
1734 – De la monarchie üniverselle en Europe (“Avrupa’daki Evrensel Monarşi Üstüne”)
1734 – Consi-derations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur akkında Mülahazat)
1748 – De l’esprit des lois, (Kanunların Ruhu Üstüne)
1750 – Defense de l’esprit des lois (“Kanunların Ruhunun Savunması”)

Montesquieu kimdir

Felsefeci

 

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Knidoslu Eudoxus kimdir

Knidoslu Eudoxus kimdir, Knidos’lu Eudoxus, M.Ö. 408 yılında Knidos’da doğmuştur.( Knidos Muğla’nın Datça ilçesinin en batı ucudur.) Knidos’lu Eudoxus, birçok bilgin gibi, gençliğinde çok fakirlik çekmiş biridir. Eudoxus oranematiğini zirveye ulaştırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno