Ana Sayfa / Osmanlı Padişahı / Yıldırım Bayezid kimdir

Yıldırım Bayezid kimdir

Yıldırım Bayezid kimdir, Dördüncü Osmanlı padişahı. Harpte gösterdiği başarılar ve süratli olması dolayısıyla kendisine “Yıldırım” ünvanı verilmiştir. İstanbul‘un fetih edilmesi için oldukça mühim bir noktada bulunan Anadoluhisarı‘nı yaptıran Bayezid, Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün asker olarak fazlaca beğenmiş olduğu Osmanlı padişahlarından biridir.

İstanbul’u kuşatmaya çalışmış olan ilk padişah olan Bayezid, Osmanlı topraklarının her tarafında cami, mescit, darüşşifa, medrese, imaret ve misafirhaneler yaptırmış ve tüm bu imarethaneler için geniş vakıflar kurdurmuştur. Vivaldi‘nin Bayezid ve Timur arasındaki savaşı mevzu alan Bajazet adlı bir operası vardır. Bajazet, Bayezid’in Fransızca’daki söyleniş biçimidir.

1360 senesinde Edirne‘de dünyaya geldi. Babası I. Murat, anası Gülçiçek Hatun‘du. Adı babaannesinin babası Türkmenler’in Ede-Balı diye anmış olduğu Ebâ Yezîd‘den geliyordu. Minik yaştan itibaren dönemin en seçkin alimlerinden ilim öğrendi.

Kıymetli kumandanlardan askerlik, sevk ve yönetim dersleri alarak büyüyen Bayezid, 1381 senesinde Kütahya‘ ya vali belirleme edildi. Aynı yıl Devlet Hatun ile evlendirilen Bayezid, 1385‘te kardeşi Savcı Bey‘in ayaklanmasını bastırdı. Babası I. Murat’la beraber Haçlı Ordusu‘na karşı Kosova Meydan Savaşı‘nda savaşarak, düşman güçlerinin bozguna uğratılmasında mühim rol oynadı.

I. Murat, bu harp sonunda bir Sırplı tarafınca şehid edilince, babasının vasiyeti uyarınca 1389 Haziran’ında ordu komutanları tarafınca tahta çıkarıldı.

Kosova Savaşı’nı fırsat bilen Anadolu Beylikleri ayaklanma girişiminde bulunmuşlardı sadece Yıldırım Bayezid kendisine karşı ittifak eden Anadolu Beylikleri üstüne yürüyerek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamitoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı. Rumeli‘yi güvenlik altına almak için Sırplarla anlaşan Bayezid, Sırp Prensi Lazar‘ın kızı Despina‘yla evliliğe ilk adımını attı ve devamlı bir ordunun Macar sınırında kalmasını sağlamış oldu. Sadece Vuk Barnkoviç‘in topraklarını genişletmek istemesi üstüne Bayezid Üsküp‘ü aldı.

Kendilerini Selçukluların mirasçısı olarak gören Karamanlılar, Osmanlıların büyümesini istemiyorlardı. Bu rekabete karşın I. Bayezid, kızı Nefise Sultan‘ı Karamanoğlu beyi Alaeddin Ali Bey ile evlendirdi. Amacı Rumeli’de yapmış olduğu fetihlere devam ederken, Karamanoğulları’ndan gelecek ihtimaller içinde bir saldırıyı önlemekti.

Sadece yeni kurulan akrabalık da bu düşmanlığı önleyemedi ve Alaeddin Ali Bey 1386‘da Osmanlı topraklarına saldırarak bazı bölgeleri işgal etti. Bunun üstüne iki beylik Konya‘da savaştı sadece Osmanlılar kazanmıştır. Af dileyen Ali Bey’in özürü kabul edilerek beyliğinin devamına izin verildi.

Bayezid, 1391‘de Candaroğulları, Taceddinoğulları, Taşanoğulları ve Bafra beyliği topraklarını Osmanlı egemenliği altına aldı. Bizans üstündeki tesiri Kosova Savaşı’ndan sonrasında iyice artmış olan Osmanlı, Manuel‘in imparator olarak seçilmesini onaylamıştı.

Manuel, Bayezid’le beraber seferlere de çıkıyordu. Bayezid, Rumeli seferi sonrasında Anadolu’ya gelir gelmez Venedikliler ve Macarlar anlaşarak Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. Bulgar çarının da bu saldırıya katılma tehlikesi belirince

Şehzade Süleyman Çelebi, Bulgarların başkenti Tırnova‘yı ele geçirdi. Rumeliye tamamen hakim olmak isteyen Bayezid, Selanik, Tesalya ve Cenup Arnavutluk‘u ele geçirdi. İstanbul’u daha ilkin 1391‘de de kuşatmaya çalışıp başarı göstermiş olamayan Bayezid, ikinci kuşatmayı 1394‘te gerçekleştirmeye çalıştı sadece Haçlıların harekete geçtiğini haber almış olduğu için geri çekildi.

Osmanlıların Rumeli’deki faaliyetlerinin devam etmesi ve akıncı güçlerin Bosna‘ya ve Arnavutluk‘a kadar aşama kaydediyor olmaları Haçlıları telaşlandırıyordu. Bu yüzden Sigismund, Papa‘nın da desteğiyle başta Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri olmak suretiyle tüm Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlı Ordusu’nun başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında Niğbolu‘yu kuşattı.

Sadece Haçlı ordusu dağınık halde bulunuyordu ve bu durumdan faydalanmayı düşünmeyen Bayezid, mertçe bir harp olması için toparlanmalarına izin verdi. Fransız şövalyelerinin saldırısıyla süregelen harp Osmanlı ordusunun kati zaferiyle sonuçlanmıştı.

Haçlılar, tarihe Niğbolu Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna uğradılar ve harp sonunda Haçlıların almış olduğu bölgeler Osmanlı Devleti’nin topraklarına katıldı. Bulgar Krallığı da ortadan kaldırılmıştı ve Macaristan içlerine doğru akınlar yapılmış oldu. Niğbolu zaferinden sonrasında Haçlılar yarım yüzyıl Osmanlıların üstüne yürümeye cesaret edemedi.

Bu savaştan sonrasında Yıldırım Bayezid’e
Abbasi Halifesi tarafınca “Anadolu Sultanı” anlamına gelen “Sultan-i iklim-i Rum” denilmeye başlandı. Cenk esnasında elde edilmiş ganimetlerle ülkenin birçok yerinde hayır kurumları yapılmış oldu. Bursa‘daki Yüce Cami de bunlardan biriydi. Daha evvelinde yapımına başlanmış olan Anadoluhisarı İstanbul’un 3. kuşatma denemesi esnasında tamamlaolmamasının fetih edilmesi engellediğini düşünen Bayezid, Türk Denizciliği’ni geliştirmeye çalıştı.

Yıldırım İstanbul’u kuşatma altında tuttu sadece Timur tehlikesi ortaya çıkınca, Bizans’la meydana getirilen antlaşma sonucunda kuşatma kaldırıldı. Antlaşmaya gore, İstanbul Sirkeci’de bir cami, bir İslam Mahkemesi ve bir Türk mahallesi kurulacaktı ve senelik haraç arttırılacaktı. Aynı yıl Yunanistan‘a ve Mora‘ya da seferler düzenlendi.

Yıldırım Bayezid, Anadolu‘ya döndükten sonrasında Osmanlı Devleti’ni devamlı olarak rahatsız eden Karamanoğlu beyliğini ortadan kaldırdı ve Malatya, Elbistan, Divriği ve Besni‘yi ele geçirdi. Ayrıca Cengiz İmparatorluğu‘nu tekrardan kurmaya çalışan Timur, İran‘ı almış, Hindistan‘a da seferler düzenlemişti. Azerbaycan ve Bağdat Emirleri Yıldırım Bayezid’e sığınmışlardı. Timur, Emirleri geri istedi sadece Yıldırım Bayezid bu teklifi reddetti. Aralarının açılmasına yol açan bu vaka sonrasında Anadolu kapılarına dayanan Timur ve ordusuyla Ankara‘daki Çubuk Ovası‘nda karşılaşan Osmanlı ordusu savaşın başlangıcında iyi durumdaydı. Sadece Karatatarlar ve Anadolu Tımarlı Sipahileri‘nin ihanet etmesi yüzünden Osmanlı ordusu çözülmeye başladı. Bayezid tarafındaki azca birlikle savaşım etmeye çalışıyordu.

Çataltepe‘ye çekilmişti ve karanlık bastığında cesaretle etrafındaki kuşatmayı yardırmaya başlamıştı. Sadece bu sırada atının bir taşa çarpıp yuvarlanması sonucu Timur’un güçleri tarafınca yakalanan Bayezid, tutsak alındı. Ankara Savaşı’ndan sonrasında Kütahya’ya gelen Timur, Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe ve Hamitoğulları beyliklerini tekrardan kurdu ve 8 ay süresince gittiği her yere Bayezid’i de götürdü. Sadece son aşama gururlu bir insan olan Bayezid esarete daha çok dayanamadı ve bazı kaynaklara gore hastalanarak, bazı kaynaklara gore de yüzüğünün içinde taşımış olduğu zehiri içip
9 Mart 1403‘te öldü.

Sultan Yıldırım Bayezid, çevik, atılgan, yürekli, öngörüleri başarı göstermiş bir kumandandı ve ani vakalar karşısında soğukkanlılığını koruyarak karar vermesiyle tanınıyordu. Adaleti oldukça meşhur olan Bayezid, alimlerin sohbetlerine katılır, evliyalara fazlaca hürmette bulunurdu.

Yıldırım Bayezid kimdir

    Padişah

 

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler süre içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Yavuz Sultan Selim kimdir

Yavuz Sultan Selim kimdir, Osmanlı padişahlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü olan Yavuz Sultan Selim, doğuya düzenlediği seferler sonunda halifeliğin Osmanlı hanedanına geçmesini sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CLOSE
CLOSE
çocuk porno