Ana Sayfa / yazar / Yusuf Akçura kimdir

Yusuf Akçura kimdir

Yusuf Akçura kimdir, Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar asıllı Türk yazar ve siyasetçi Yusuf Akçura, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştır.

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876 tarihinde Ulyanovsk, Rusya‘da dünyaya gelmiştir. Ailesi Kazan’a göç etmiş Kırım Türklerinden aristokrat bir aile idi. Babası çuha fabrikası sahibi yapınman Hasan Bey, anası Yunusoğulları’ndan Bibi Kamer Banu Hanım idi. Babası 2 yaşlarında iken öldü. Anası 1883 senesinde İstanbul’a taşındı ve orada Dağıstanlı Osman Bey ile evliliğe ilk adımını attı. Üvey babası onunla yakından ilgilendi ve asker olması için Kuleli Askeri Lisesi’nde okuttu. Arkasından 1895 senesinde Kara Harp Okuluna girdi. Burada okurken Necip Asım Yazıksız’ın, Veled Çelebi’nin, Bursalı Tahir Bey’in Türkçülük fikrine ilişkin yazıları ile İsmail Gaspıralı‘nın Bahçesaray’da piyasaya çıkan ve bir ara istanbul’da da dağıtılan Tercüman Gazetesi Türkçülük fikirlerinin gelişmesinde mühim rol oynadı.

Yusuf Akçura 1897 senesinde Rusya Türkleri ile Osmanlı Türkleri’ni tanıştırma amacıyla Bilgi Dergisi’nde “Şehabettin Hazret” adlı ilk makalesini yayımladı. Harbiye 2. Sınıfta iken Türkçülük hareketlerine katılmaktan dolayı 45 gün ceza aldı. Erkân-ı Harbiye sınıfına ayrıldıktan sonrasında askeri mahkeme tarafınca müebbet olarak Libya‘da Fizan‘a sürgün edildi ve askerlikten uzaklaştırıldı. Fizan’a sürgün edilen öteki 83 şahıs ile birlikte 1899 senesinde Trablusgarp‘a ulaştı. Onları Libya’da Fizan’a gönderecek yol parası bulunamadığından Trablusgarp’ta hapsedildiler. İttihat ve Terakki Partisi’nin girişimleri sonucu bir süre sonrasında kent içinde özgür dolaşma izni aldı ve bazı resmi görevler aldı. Aynı yıl, kendisiyle beraber sürgün edilmiş olan Ahmet Ferit Bey ile Fransa‘ya firar etti.

Fransa‘da iken Paris Siyasal Bilgiler Okuluna 3 yıl devam etti ve “Osmanlı Devleti Kurumlarının Zamanı Üzerine Bir Tecrübe etme” adlı tezini vererek okuldan, üçüncülükle 1903 senesinde mezun oldu.

İstanbul’dan sürgün ile ayrılmış olduğu için 1903 senesinde İstanbul’a dönemedi, o da Kazan’a amcasının yanına gitti. Kazan’da 4 yıl Tarih, coğrafya, ve Osmanlı Türk Edebiyatı öğretmenliği yapmış oldu. Ayrıca Şura-yı Ümmet ve Meşveret gazetelerinde adsız yazıları yayımlandı. Yazdığı Üç Seçimi Politika isminde dizi makalesi ile Türk siyasal hayatında meşhur oldu ve bu makalesi 1904 senesinde Kahire‘de “Türk” adlı gazetede çıktı.

Bu 32 sayfalık Üç Seçimi Politika isminde dizi makalesi Türkçülük akımının manifestosu olarak kabul edildi. Yusuf Akçura, Osmanlı İmparatorluğu’nun yine toparlanabilmesi için üç ana görüşün bulunduğunu (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk Milliyetçiliği)ve bunlar içinde en uygununun Türk Milliyetçiliği doktrini bulunduğunu savundu.

Yusuf Akçura, Kazan’da 1905 senesinde, İsmail Gaspıralı, Alimerdan Bey, Abdürreşit Kadı İbrahimof şeklinde Türkçülerle beraber “Rusya Müslümanları İttifakı” isminde bir parti kurdu. Seçimler bitene kadar hapiste tutulan Yusuf Akçura, bu parti yardımıyla 1906 senesinde ilk kez Rus meclisi Duma‘ya Sadri Maksudi Arsal‘ı temsilci gönderdi. 1907 senesinde Rusya’da meclis dağıtılınca ve kanunlar Rus olmayanlar aleyhine değişince karşı gösterim meydana getiren Yusuf Akçura, tutuklanmak için arandığı sırada 1908 yılının Ekim ayında Osmanlı Devleti‘nde II. Meşrutiyet‘in duyuru edildiğini öğrendi ve derhal istanbul’a gitti.

Yusuf Akçura, 1908 senesinde Kazan’dan İstanbul’a gelmiş olarak Türkçülük fikrini yaymak suretiyle “Kazan Muhbiri” adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Bununla birlikte Darülfünun’da ve Mülkiye Mektebi’nde tarih dersleri verdi.

25 Aralık 1908 tarihinde İstanbul’da, Türk Derneği’nin kurucuları içinde yer aldı. Ömrü kısa olan bu dernekten sonrasında 18 Ağustos 1911 tarihinde kurulan Türk Yurdu Derneğinin de kurucuları içinde oldu ve derneğin gösterim organı olan Türk Yurdu Dergisi’ni 17 yıl süresince yönetim etti. 1912 senesinde kurulan Türk Ocağı’nın kuruluşunda da etkin rol aldı.

1916 senesinde Rusya’daki Türklerin haklarını korumak için Rusya Mahkumu Müslüman Türk-Tatarların Hukukunu Savunma Cemiyeti’ni kurdu. Çeşitli Avrupa devletlerinde Rusya’daki Türklerin haklarını dile getiren konferanslar veren Yusuf Akçura, 1918 senesinde Rusya’daki Türk esirleri kurtarmak için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) temsilcisi olarak Rusya’ya gitti ve bir yıl kaldı. 1919 senesinde İstanbul’a döndü.

1919 senesinde İstanbul’a dönünce siyasal bir parti olan Millî Türk Fırkası’na katıldı. Aynı senenin sonunda İngilizler tarafınca tutuklandı. 1920 senesinde hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey’in eşi Müfide Ferit’in kız kardeşi Selma Hanım ile evliliğe ilk adımını attı ve Millî Savaşım’ye katılmak suretiyle Anadolu’ya geçti. Hariciye Vekâleti’nde Genel Müdür olarak vazife yapmış oldu. 1923 senesinde İstanbul mebusu seçilerek meclise girdi.

Kurtuluş Savaşı sonrası TBMM adına İstanbul’u İtilaf Devletleri temsilcilerinden teslim aldı.

11 Ağustos 1923 – 11 Mart 1935 tarihleri içinde 2. 3. 4. dönem İstanbul ve 5. dönem Kars milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmuştur.

Yusuf Akçura, 8 Tarih Kurumu Başkanlığı yapmıştır. 1904 senesinde yayımladığı Üç Seçimi Politika adlı makalesi Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir.

1925 senesinde Ankara Hukuk Fakültesinde siyasal tarih dersleri vermeye başladı. Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün kültür ve politika danışmanı olarak çalışan Yusuf Akçura, 1931 senesinde Mustafa Kemal Atatürk tarafınca Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşunda göreve getirildi ve 8 Nisan 1932 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olmuştur. 1933 senesinde İstanbul Üniversitesi‘nde Siyasal Tarih profesörü oldu.

Yusuf Akçura, 11 Mart 1935 tarihinde İstanbul’da 59 yaşlarında kalp krizi sonucu ölmüştür.

Kitapları :
1904 – Üç Biçim-ı Politika
1904 – Mevkufiyet Hatıraları, Basımevi-i Yazgı, İstanbul,
1907 – “Ali Kemal” ve “Ahmed Ferid” beyleri cevaplarıyla beraber
1911 – Eski “Şuray-ı Ümmet”te Çıkan Makalelerimden, Tanin Matbaası, İstanbul,
1914 – Türk, Cermen ve Islavların Münasebat-ı Tarihiyeleri, Yazgı Matbaası, İstanbul,
1920 – Doğu Meselesine Dair tarih-i Siyasal Notları
1923 – Çağdaş Avrupa’da Siyasal ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar, Maarif Vekaleti Neşriyatı, İstanbul,
1924 – Politika ve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Yazı
1928 – Türk Yılı 1928, Yeni Basımevi, İstanbul,
1930 – Zamanımız Avrupa Siyasal Zamanı (5. Öğretim Senesi), Ankara Hukuk Mektebi Neşriyatı, Ankara,
1930 – Zamanımız Avrupa Siyasal Zamanı (6. Öğretim Senesi), Ankara Hukuk Mektebi Neşriyatı, Ankara,
1933 – Zamanımız Avrupa Siyasal Zamanı (4. Öğretim Senesi), Ankara Hukuk Fakültesi Neşriyatı, Ankara,
1940 – Osmanlı Devletinin Dağılma Devri, Türk Tarih Kurumu, İstanbul.

Yusuf Akçura kimdir

    Yazar

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler süre içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Barış Doster kimdir

Barış Doster kimdir, Barış Doster, 1973 yılında Kars‘ta doğmuştur. Babası psikiyatrist Besir Doster, annesi yazar Neşe Doster‘dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno