Ana Sayfa / Diplomat / Ziya Paşa kimdir

Ziya Paşa kimdir

Ziya Paşa kimdir, Tanzimat Edebiyatı‘nın mühim ozan ve düşünürlerinden olan Ziya Paşa, yaşamının büyük bir bölümünü devlet için emek vererek geçirmiş, ülkenin siyasal olarak gelişmesi için çalışmalarda bulunmuş ve savaşım etmiştir.

Ziya Paşa, 1825 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslolan adı Abdülhamid Ziyaeddin’dir. Babası Galata Gümrüğü’nde katiplik icra eden Erzurumlu Ferideddin Efendi’ydi. Ziya Paşa, İlk ve Orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi’nde yaptıktan sonrasında Bayezid Rüştiyesi’ne geçti ve bir taraftan da hususi derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Hemen hemen 15 yaşlarında iken Aşık Acayip, Aşık Kerem ve Aşık Ömer şeklinde halk şairlerinin eserlerini okugisi okul çağlarında başladı. Bir süre Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştıktan sonrasında 1855 senesinde Mustafa Reşit Paşa‘nın aracılıyla sarayda Mabeyn Katipliği’ne getirildi. Bir taraftan Fransızca öğrenmeye başladı.

Sultan Abdülmecit‘in vefatından sonrasında Ali Paşa‘nın sadrazamlığa atanması üstüne saraydaki işinden uzaklaştırldı. Bir süre Zaptiye Müsteşarlığı yapmış oldu. 1861 senesinde Kıbrıs mutasarrıfı oldu. Bir süre Atina’da büyükelçilik görevini yerine getirdi. Arkasından Sultan Abdülaziz‘in kendisini istanbul’a çağırması üstüne geri döndü. Abdülaziz tarafınca Bosna’nın denetimi ile göreve getirildi. Sadece İstanbul’a dönmesinden kıa bir süre sonrasında Bab-ı Ali, Ziya Paşa’yı Amasya Musarrıflığı görevi ile İstanbul’dan uzaklaştırdı.

1865 senesinde Yeni Osmanlılar Cemiyeti‘ne katıldı. Sultan Abdülhamit yönetimine karşı geldiği için yine Kıbrıs Mutasarrıflığı’na atandı. Sadece aynı dönem Erzurum Vali Muavinli’ne atanan Namık Kemal ile beraber Avrupa’ya firar etti. Londra’da Namık Kemal ile beraber Yeni Osmanlılar’ın gösterim organı olan “Özgürlük” gazetesini çıkardılar. Namık Kemal’in ayrılmasından sonrasında gazetenin başına geçti.

1870 senesinde Cenevre’ye gitti, ertesi yıl Ali Paşa’nın ölümünü öğrendi ve İstanbul’a döndü. 1872 ile 1876 yılları aralığında Şura-yı Devlet ve Maarif Müsteşarlığı yapmış oldu. Abdülhamit’in isteği üstüne Kanun-i Esasi‘nin hazırlanması için oluşturulan kurulda yer aldı. 1876 senesinde I. Meşrutiyet‘in ilanı ile ilkin Suriye Valiliği’ne peşinden Adana Valiliği’ne atandı. 17 Mayıs 1880 tarihinde Adana’daki görevi devam ederken vefat etti.

Bilhassa düşünce bakımından J.J Rousseau‘nun tesirinde kalan Ziya Paşa, buna karşın Divan Edebiyatı‘ndan kopmamıştır. Yazdığı “Harâbât” adlı antolojisi ile eski geleneği devam ettirmiştir. Şiirlerinde daha fazlaca siyasal ve toplumsal mevzulara ağırlık vermiştir. Bir süre birlikte çalmış olduğu Namık Kemal ile geleneksel edebiyat alanında ara sıra tartışmalara girmişti. Yazı, şiir, seçki ve edebiyat zamanı alanlarında eserler veren Ziya Paşa, nazım şekli ve dil olarak da eskiye bağlıydı. Nesirlerinde açık ve anlaşılır bir konuşma dili kullanmış olsa da şiirlerinde dili daha ağırdır.

Namık Kemal ve İbrahim Şinasi ile beraber Türk Edebiyatı‘nın temellerini atmış olan ozan, kullandığı geleneksel usluba karşın batılılaşma ve yenilikçi Tanzimat Edebiyatı’nın öncüleri içinde yer almıştır. “Tercih-i Bend” ve “Terkib-i Bend” adlı şiirlerinde ilk kez inasan yazgısı ve doğa ötesi mevzular üstünde durmuştur. 18741875 yılları aralığında Arap, Fars ve Türk şairlerin eserlerinden oluşan “Harâbât” adlı eserini hazırlamıştır.

ESERLERİ:

Zafernâme
Harâbat, (3 cilt-1874)
Tercî-i Bend ve Terkib-i Bend
Eş’âr-ı Ziya
Endülüs Zamanı, (2 cilt)
Rüya
Kalıtım Mektupları
Külliyat-ı Ziya Paşa
Ziya Paşa’nın Şiirleri

Ziya Paşa kimdir

Dış ilişkiler uzmanı

    • ,

Ozan

    , Yazar

OKUDUYSANIZ PAYLAŞIN LÜTFEN HERKES OKUSUN

Uyarı: Sitemizde yer edinen ve alacak yazı, haber, yazı, video, yorum ve tüm mevzular kategoriler tıbbi bilgiler bir tek genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler vakit içinde geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer edinen bu bilgiler hiçbir süre doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan meydana getirilen herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan görevli tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum icra eden kişiler, bu ikazları kabul etmiş sayılacaktır. Arkadasca isminde herhangi bir bireysel yada kurumsal şirket , siteler ve kişiler ile ilgili en küçük bir bağlantısı , ortaklığı ve benzeri ilişkileri yoktur.

Bu habere de bakabilirisiniz

Winston Churchill kimdir

Winston Churchill kimdir, 1874 doğumlu “Sir” ünvanı sahibi Winston Leonard Spencer-Churchill, dünya tarihinde önemli yeri olan, II. Dünya Savaşı dönemindeki İngiltere başbakanı. Edebiyat dalında 1953 Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Anektodlarıyla da ünlü olan Churchill, 9 Nisan 1963‘te Beyaz Saray‘da kendisinin katılamadığı bir tören ile onursal A.B.D. vatandaşı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

çocuk porno